Zonnepanelen voor woningen Indische Buurt

Zwolle – In opdracht van Woningstichting SWZ zijn de bedrijven Nooter en Zelzius gestart met het plaatsen van zonnepanelen op woningen in de Kastanje-, Plataan-, Iepen- en Beukenstraat en Sumatra-, Billiton- en Madurastraat Het gehele project omvat 188 woningen. De daken van ruim 130 woningen zijn geschikt voor het plaatsen van de zonnepanelen. 

 

zonnepanelen_in_kastanjestraat.jpg 

 

Er is veel belangstelling onder huurders om tegen een huurverhoging zonnepanelen te laten plaatsen. Omdat de besparing op de energierekening groter is dan de huurverhoging, hebben huurders direct voordeel. Huurders ontvingen tijdens huisbezoeken gratis en persoonlijk advies van de firma Zelziuz. SWZ is heel tevreden met het resultaat dat ruim 40% van de bewoners heeft gekozen voor zonnepanelen.

SWZ vindt het belangrijk om steeds meer maatregelen op het gebied van duurzaamheid uit te voeren . Dit doet zij naast het aanbieden van zonnepanelen, ook door het uitvoeren van isolerende maatregelen en het plaatsen van HR-ketels. Dit is ook het geval geweest bij de projecten waar nu zonnepanelen worden geplaatst. Het resultaat is dat voor de huurders de energielasten omlaag gaan. Energiefonds Overijssel heeft substantieel bijgedragen aan de financiering van deze verschillende energiebesparende maatregelen.

Artikel delen: