Dit jaar speciale aandacht voor Zwolse zwaluwen

Zwolle – In 2015 gaan de Stichting Avifauna Zwolle en Vogelbescherming Nederland extra aandacht schenken aan de in de gemeente Zwolle broedende soorten zwaluwen. Het doel is om bestaande broedplaatsen te beschermen en nieuwe broedmogelijkheden te creëren voor plaatsen die verloren zijn gegaan. De komende maanden zullen een aantal activiteiten plaats vinden waarbij ook de inwoners van Zwolle behulpzaam kunnen zijn. Ook worden excursies georganiseerd en krijgen bewoners de kans om te zien hoe het onderzoek plaats vindt.

Net als in 2014 worden ook dit jaar weer tellingen georganiseerd. Vorig jaar namen al bijna 40 vrijwilligers deel aan de tellingen in bijna alle Zwolse wijken en werden geweldige resultaten bereikt! De "kick-off" voor de tellingen dit jaar vindt plaats op dinsdagavond 12 mei in de Kruidwisch aan de Goertjesweg. Die avond zal Jochem Kühnen uit Beek-Ubbergen vertellen over de bijzonderheden van deze prachtige vogels. Jochem is al vanaf het eerste uur betrokken bij de bescherming van gierzwaluwen in Nederland en etaleert zijn kennis in een boeiende lezing. Tijdens de Nationale Vogelweek van 16 t/m 24 mei (www.vogelweek.nl )worden bovendien enkele avondexcursies op meerdere plaatsen in Zwolle georganiseerd om mensen kennis te laten maken met deze fascinerende vogels.

Oeverzwaluw
Dit zijn zwaluwen die in steile zandwanden een nestholte graven en daarin hun eieren leggen. In Zwolle vinden ze nauwelijks steile rivieroevers maar vinden ze alternatieve plaatsen in bijvoorbeeld zandafgravingen of tijdelijke zandbergingen. Ook zijn er enkele kunstwanden in de gemeente Zwolle, bijvoorbeeld in de Milligerplas en bij Sekdoorn.
Sinds enkele jaren wordt door Avifauna Zwolle ringonderzoek gedaan waarvan de gegevens beschikbaar worden gesteld voor landelijk onderzoek aan het Vogeltrekstation in Wageningen. Dit jaar wordt meegewerkt aan een landelijke pilot door de inzet van een mobiele oeverzwaluwenwand. Een samenwerkingsproject met Vogelbescherming Nederland en de firma Vivara.
Het is de bedoeling dat inwoners kunnen zien hoe dit onderzoek in zijn werk gaat tijdens het ringen.

Huiszwaluw
De laatste jaren is het aantal huiszwaluwen in de gemeente Zwolle gedaald. Slechts op enkele plaatsen zijn nog kleine kolonies. Dit jaar willen we een beter beeld krijgen waar nog huiszwaluwen broeden in Zwolle. Aan de hand van die gegevens gaan we kijken waar we de omstandigheden kunnen verbeteren. Mogelijk dat enkele zogenaamde huiszwaluwtillen geplaatst gaan worden.

Boerenzwaluw
U kent ze wel, die zwaluwen met hun fraaie rode keeltjes. Maar ook met deze soort gaat het minder goed. Wij kennen inmiddels veel broedplaatsen in de buitengebieden en zijn hier gestart met onder andere ringonderzoek om meer over de leeftijd en de verplaatsingen van deze vogels te weten te komen. Nog lang niet alle broedplaatsen zijn bekend dus ook hier is meer informatie welkom.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Ze moeten stoppen met het weghalen van al het openbare groen en tuinen moeten weer groen worden.
  Dit is essentieel voor zwaluwen, ivm met voedsel ( insecten )


  ⚠️ Meld

 2. Totaal eens met Hennie. De gemeente maait als een losgebroken tijger in het rond. Laat eens wat dichte struiken en ruigten staan. Niet alleen de zwaluwen, maar de hele biodiversiteit gaat eraan zo!

  Leuk project! Voor info over wat wordt gezien in Zwolle:
  http://zwolle.waarneming.nl


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.