CU wil bed, bad en brood in Zwolle houden

Zwolle – De ChristenUnie wil dat Zwolle bed, bad en brood blijft bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen. Het kabinet wil gemeenten verbieden die opvang te bieden, maar wat de ChristenUnie betreft blijft het credo ‘in Zwolle slaapt niemand op straat’ gelden. Gerdien Rots ondertekent namens de Zwolse fractie een resolutie waarmee burgemeesters, wethouders en raadsleden van haar partij zich uitspreken tegen het kabinetsplan.
Rots’ naam staat bovendien onder een open brief waarin de voltallige gemeenteraad burgemeester Meijer vandaag vraagt om zo snel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over  bed, bad en brood in Zwolle. De open brief is op initiatief van de ChristenUnie en D66 verstuurd. Volgens de ondertekenaars van de open brief is het een humane en morele plicht om te voorzien in de meest basale menselijke behoeften die noodzakelijk zijn ter bescherming van de menselijke waardigheid.

De ChristenUnie-fractie wil een stap verder gaan en doet daarom mee aan een resolutie van de eigen partij om het Rijk op te roepen de kosten die de gemeente maakt bij de begeleiding van vreemdelingen te compenseren. Dat gaat in tegen het plan van het kabinet, dat juist financiële maatregelen wil treffen tegen gemeenten die opvang bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen.
Gerdien Rots, fractievoorzitter van de ChristenUnie: “Wij willen dat de gemeente handen en voeten kan geven aan onze wens om vreemdelingen te helpen, ongeacht hun status. Het is onverteerbaar als mensen op straat moeten leven. Wij zeggen: biedt uitgeprocedeerde vreemdelingen bed, bad, brood en begeleidt hen bij terugkeer naar het land van herkomst. In de eerste plaats om humane redenen. Ten tweede omdat vreemdelingen zonder recht op een verblijfsvergunning er dan vaker voor kiezen om Nederland vrijwillig te verlaten, dan wanneer we ze vastzetten of de straat op jagen. Het is logisch dat gemeenten daarvoor moeten kunnen rekenen op een bijdrage uit het Rijk.” 
Artikel delen:
Reacties 5
 1. Ik las:
  “De open brief is op initiatief van de ChristenUnie en D66 verstuurd.
  Volgens de ondertekenaars van de open brief is het een humane en morele plicht om te voorzien in de meest basale menselijke behoeften die noodzakelijk zijn ter bescherming van de menselijke waardigheid.”

  Grote woorden van een club die zo kleinzielig is om de zondagse winkelopening in de weg te staan vind ik dat.

  Kleinzielig doen over zo’n klein puntje maakt ze ongeloofwaardig -en een beetje ridicuul ook- als het over belangrijkere dingen gaat.  ⚠️ Meld

 2. ik sta er helemaal achter. Maar het kabinet zal hier niet aan kunnen voldoen. Ik heb lang gedacht en gehoopt dat dit kabinet de vier jaar vol zou kunnen maken, het is uitgeregeerd. Kappen ermee. Nieuwe verkiezingen en opnieuw beginnen!


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.