Verbouwing ZARA leidt tot vraagtekens

Zwolle – De internationale retailer ZARA mag de huidige biblioitheek aan de Diezerstraat gaan verbouwen. Met name situatie aan de zijde van de Spoelstraat roept nu vraagtekens op bij D66 Zwolle. Door de uitbreiding van Zara aan de kant van de Spoelstraat wordt de gevel doorbroken. Over de bouw van de Zara en de aantasting van het Statengebouw (rijksmonument) stelt de fractie een aantal vragen aan het college.

D66: "Een artikel in de Stentor wekt namelijk de schijn op dat het advies onder grote druk tot stand is gekomen. "Wij willen weten of de onafhankelijkheid van het advies in het geding is. Het artikel spreekt bijvoorbeeld van “Zara heeft het wel voor het zeggen hè” en “.. het was nauwelijks een optie om het plan van Zara af te wijzen..”. Door dit soort uitspraken hebben wij ernstige twijfels bij de onafhankelijkheid van het advies van de Welstandscommissie en lijkt het of er ongeoorloofde druk is uitgeoefend. Beoogd effect is om de rol van de commissie in dit project duidelijk te krijgen en de mate waarin zij haar advies heeft laten beïnvloeden door de door hen ervaren druk. Ook willen we weten of, als dit inderdaad het geval was, dit advies zonder deze druk anders was geweest."

De vragen van D66  voor het college zijn:
Hoe is het advies over het ontwerp voor de winkelruimte van Zara tot stand gekomen?
Is daarbij de onafhankelijkheid van de welstandcommissie in het geding geweest?
Zo ja, in hoeverre is dat als een incident te beschouwen?
Is het mogelijk dat het college de welstandscommissie en monumentencommissie hoort over het advies inzake de komst van de Zara en het proces dat naar het advies heeft geleid?
Artikel delen:
Reacties 17
 1. Ik vind het sowieso al een slechte zaak dat er in Zwolle te pas en onpas historische gebouwen worden aangepast of zelfs verdwijnen, maar om dit ten gunste van dit soort grote winkelketens te doen? Bizar.

 2. De gemeente gaat inderdaad keer op keer de fout in m.b.t. het fatsoenlijk beheren van historische gebouwen in de stadskern. Ik begin zo langzamerhand te geloven dat het een soort van blindheid of ongevoel is.

 3. Passage uit de Canon van Zwolle

  Sloop Sint Michaëlskerk 1965
  De sanering van de binnenstad

  ..veel van het noordelijk stadsdeel is al gesloopt, de rest zal spoedig volgen. Als de vogel Phoenix, die in dit gedeelte van de stad als gevelsteen te vinden is, zal Zwolle hier hopelijk mooier dan tevoren uit zijn as herrijzen. Er valt over de afbraak niet veel te treuren, want op enkele uitzonderingen na viel er niet veel architectonisch stedeschoon te genieten. (??) De R.K. St. Michaëlskerk, de in 1892-1893 gebouwde kerk op de hoek van de Nieuwstraat en Roggenstraat met zijn 78 meter hoge toren (??) is nu gesloopt. [Berkenvelder, F.C., Zo was Zwolle rond 1900 (Zwolle 1970)].

  Mogelijk doelde oud-stadsarchivaris Berkenvelder op de Sint Michaëlskerk als één van de weinige voorbeelden van “architectonisch stedeschoon” in het noordelijk deel van de binnenstad. Het gebouw dat voor de gesloopte kerk in de plaats kwam, het warenhuis van Vroom en Dreesmann, behoort daar volgens menige Zwollenaar zeker niet toe. Al te veel protest is er in 1965 bij de sloop van de Sint Michaëlskerk niet geweest. De tijd van de mondige Zwollenaar die niet elk besluit van de gemeente over zijn kant laat gaan, was nog niet aangebroken. Maar zelfs dat is, met de blik van tegenwoordig gezien, nog geen verontschuldiging voor de vernietiging van de vele fraaie beelden en ornamenten in de kerk, zoals het 8 m hoge Thomas a Kempismonument van beeldhouwer W. Mengelberg. De sloop van de Sint Michaëlskerk was een soort beeldenstorm van de nieuwe tijd.

 4. Dit gemeentebestuur lijkt alleen maar aan uitbreiding van de economie te denken. Daar is in Nederland al heel wat historie en natuur aan kapot gegaan.

 5. In 2010 heeft de bibliotheek een miljoenen kostende verbouwing gehad van binnen en buiten. Blijkbaar klotst het geld tegen de plinten op bij de gemeente.

  Helaas was er vier jaar later geen geld genoeg om iedereen van thuiszorg te voorzien en zijn er vele ontslagen gevallen. Zorg wat wordt betaald uit hetzelfde gemeentepotje.

  En burgemeester Meijer maar schaapachtig lachen, duimpjes omhoog want het is ook een blauwvinger. Het is ook net Rutte….

 6. Waarom zou voor Zara de achtergevel van een monument kennelijk wel mogen worden gesloopt?
  Neem een voorbeeld aan hoe het pand van De Slegte aan de Melkmarkt was: achtergelegen panden bereikbaar, maar wel door een deur van de originele achtergevel heen.

 7. Grappig! Het deel dat verbouwd wordt is een aanbouw wat veel nieuwer is als het pand zelf. Dus maak je niet druk. Hier verliest Zwolle niets aan. Alleen maar winst voor de binnenstad door de toevoeging van deze grote naam!

 8. @Zwollenaarisback: zoals in het artikel van De Stentor te lezen is wordt de oude achtermuur doorgebroken en de oude achtergevel aan het zicht onttrokken. Het is dus niet puur het vervangen van de aanbouw.

 9. Goede vragen van D66. Uit het artikel in De Stentor kun je lezen dat de Welstandscommissie haar werk niet goed heeft gedaan, namelijk een eigen onafhankelijk advies geven over de aanvragen. Nu heb ik het journalistieke niveau van De Stentor niet zo heel hoog, maar als dit geverifieerde citaten zijn, dan is het tijd om de leden van de Welstandscommissie te vervangen.
  Als ik het goed lees, dan wordt de voorzijde ook anders (plinten weg). Dat lijkt me volstrekt niet kunnen, omdat het rijksmonument er wel erg door wordt aangetast. De binnenkant is nu ook niet meer origineel (ik zie het tenminste niet), maar we mogen wel van Zara vragen om met respect om te gaan met ons historisch erfgoed. Dan maar geen Zara in Zwolle.

 10. De gemeente beslist uiteindelijk of ze een bouwvergunning afgeeft of niet. Het advies is onafhankelijk maar niet bindend, de leden van commissie vervangen heeft daarom niet veel zin…

 11. Daar ben ik het niet mee eens, Tja. Het advies weegt zwaar. Als het klopt dat de Welstandscommissie de politiek naar de mond praat dan is ze totaal overbodig. Dan kan de politiek het ook wel zonder de kennis van de Welstandscommissie af. Dus als het echt klopt, dan is het een brevet van onvermogen voor de leden van de Welstandscommissie. En dan is de keuze: afschaffen of de leden vervangen door mensen met kennis en een rechte rug.

 12. Het grootkapitaal van de vastgoedsector bepaalt uiteindelijk wat er gebeurd.
  Sommige belangrijke ambtenaren en politici in Zwolle zijn daar uiterst gevoelig voor.

Reageer