Denk mee met Belanghebbendenraad Kranenburg

Zwolle – Wist u dat begraafplaats Kranenburg een Belanghebbendenraad heeft? De Belanghebbendenraad Kranenburg behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die rechten hebben op de begraafplaats.

De raad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies en bespreekt met de gemeente de gang van zaken en de regels op de begraafplaats. Om haar taak goed te kunnen vervullen hoort de belanghebbendenraad graag van u hoe u denkt over begraafplaats Kranenburg. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om individuele klachten over het handelen van de gemeente. Hiervoor neemt u rechtstreeks contact op met de gemeente.

Heeft u ideeën of tips voor de Belanghebbendenraad Kranenburg? Hoe vindt u dat zaken lopen op de begraafplaats? Of is er iets anders dat u de Belanghebbendenraad wil meegeven?
 
Laat het de Belanghebbendenraad weten via:
E-mail: bhrkranenburg@zwolle.nl Twitter: @bhrkranenburg
 
Schriftelijk:
Gemeente Zwolle t.a.v. Belanghebbendenraad Kranenburg
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Artikel delen: