Perspectiefnota Zwolle, €11 miljoen bezuinigen

Zwolle – In de Perspectiefnota legt het Zwols college van burgemeester en wethouders de basis voor een evenwichtig financieel meerjarenbeleid. Met de invulling van het bezuinigingspakket kan het gemeentebestuur de inkomsten en uitgaven in balans houden. Daarnaast is er ruimte om te blijven investeren in de ontwikkeling van de stad.

Om ook in 2019 een sluitende begroting te kunnen presenteren moet het gemeentebestuur € 11 miljoen minder uitgeven. Het uitvoeren van de bezuiniging vraagt op alle beleidsterreinen om een transformatie van de werkwijze van de gemeente: onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking, andere wijze van subsidiëren, innovaties, monitoring, vertrouwen en loslaten. In de Perspectiefnota heeft het college de bezuinigingen, naar aanleiding van het debat met de gemeenteraad over de zoekrichtingen, voor € 10,4 miljoen ingevuld. Voor de resterende € 600.000,- komt het college in de begroting dit najaar met een voorstel aan de gemeenteraad.

Beschermd wonen
Het gemeentebestuur houdt rekening met een tekort op de gelden voor beschermd wonen. Voor de financiering van het beschermd wonen voor mensen met een psychische of psychosociale aandoening dreigt voor de centrumregio Zwolle een tekort van € 11 miljoen. Op dit moment brengen de centrumgemeenten, VNG en het ministerie alle cijfers in beeld. Op basis daarvan zal de staatssecretaris een besluit nemen over op welke manier de tekorten gecompenseerd kunnen worden.

Investeren
De eerste tekenen van een aantrekkende economie zijn zichtbaar en de woningmarkt trekt weer aan. Ook de komende jaren vindt het college het belangrijk om te blijven investeren in de stad. Dit is nodig om de ontwikkeling van Zwolle en de positie van (regio) Zwolle nationaal en internationaal te verbeteren en om de ambities in het coalitieakkoord te kunnen verwezenlijken. Zo wordt er de komende jaren gewerkt aan een vernieuwde visie op de binnenstad, worden 300 sociale huurwoningen gebouwd en startte het programma Initiatiefrijk Zwolle. In regioverband wordt onder andere gewerkt aan het jeugdbeleid, de wateropgave en het verstevigen van arbeidsmarkt.

Veranderende samenleving
Het college kan de ambities en bezuinigingen zoals verwoord in de Perspectiefnota niet alleen uitvoeren. Daarvoor heeft ze de kracht nodig die in de samenleving aanwezig is. Het college ziet een andere rol voor zich, van bepalend naar vertrouwen en in gezamenlijk uitvoering geven aan de opgaven en kansen die zich voordoen. De gesprekken die burgemeester en wethouders hebben met partners, gemeenten, inwoners en de gemeenteraad geven hen het vertrouwen dat Zwolle de komende jaren haar financiële, economische en sociale positie verder kan uitbouwen.

Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreek de Perspectiefnota op 8 juni aanstaande, op 15 juni vindt de besluitvorming plaats.

De Perspectiefnota is in zijn geheel te lezen op www.zwolle.nl 

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Denkende aan geld wat Zwolle uitgeeft en hoe dat eventueel bewuster zou kunnen schiet me het voormalige Ecodrome te binnen. Jarenlang een miljoen per jaar aan subsidie, voor eigenlijk niets. ’t is een goede zaak dat daar een einde aan is gemaakt, en een goede invulling voor die mooie locatie is gevonden.

    Ik vraag me af, zouden er nog meer dingen gaande zijn in Zwolle die net als het voormalige Ecodrome kansloos ons geld absorberen?    ⚠️ Meld

  2. Geen opvang meer voor illegalen, subsidies voor een ipad met cursus voor bejaarden, wachtgeld voor wethouders, miljoenen verbouwing bibliotheek Diezerstraat, geld pompen in PEC Zwolle om verlies te voorkomen en wel meer mensen aannemen binnen PEC, kansloze kunstprojecten terwijl kunstenaar met geld vandoor gaat, geen subsidie meer voor cursus hoofddoek vouwen in assendorp, onterecht gedeclareerde reistkosten vergoedingen van PvdA’ers, geen vergoedingen voor foute verlichting van de gele M etc etc.

    Dan had het geld beter besteedt kunnen worden voor de psychische hulp….


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.