Herrie uit de Stad verliest, BFO gaat door

Zwolle – Het Bevrijdingsfestival Overijssel (BFO) dat op 5 mei in Zwolle wordt gehouden kan doorgaan. Ook worden er geen geluidsbeperkingen opgelegd. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel.

Omwonenden vroegen om een schorsing van de vergunning of een verlaging van de maximale geluidsniveaus omdat zij bang zijn voor onduldbare geluidsoverlast. Het comité ‘Herrie uit de Stad’ heeft hiermee de zaak verloren. Lees de uitspraak hier. En HIER leest u een lopende discussie op WLZ. De eerste reactie van organisator Niek van de Sprong is, dat hij gematigd positief is.

Artikel delen:
Reacties 109
 1. Herrie uit de stad? Volgens mij maken zij de meeste herrie met constante gezeik en rechtszaken! Dus zoals jullie je zelf noemen ga maar uit de stad dan hebben wij jullie onduldbare overlast niet!:D ik neem een biertje extra op jullie! Word weer een gezellig feestje! ???


  Maak melding

 2. Stel je even voor dat het feestje voor 120.000 man niet door zou gaan vanwege geluidsoverlast van welgeteld 1 dag. En dat in een land waar je struikelt over de regels, beperkingen en richtlijnen.

  BFO is een feest waar ik persoonlijk jaarlijks naar uit kijk. Het open karakter en massale toestroom van mensen die het leven willen vieren, prachtig. Ga je dit feest opbreken en verspreiden door de stad tref je meer er meer bewoners mee en ontziel je het hele feest. Er is geen andere geschikte locatie voor dit feest of je moet alle mensen in een oude veestal gooien om de vrijheid te vieren.

  Blij met de uitspraak maar ik ben bang dat de geluidsoverlast-groepen uiteindelijk de stad gaan vernielen door het onttrekken van activiteiten/festiviteiten.


  Maak melding

 3. Ik vind die herrie uit de stad lui nogal luidruchtig. Kunnen die niet gewoon ergens in een hutje op de hei gaan wonen?


  Maak melding

 4. Japser heeft gelijk:

  Zij wijzen er op dat er in de loop van het jaar nog meer (muziek)evenementen zijn gepland in Park de Wezenlanden en in de binnenstad van Zwolle, zoals Megabase Outdoor op 30 mei 2015, Dance Tour op 5 juli 2015 en het Stratenfestival op 21 augustus 2015. Ook tegen die evenementen zullen zij zo nodig rechtsmiddelen aanwenden.  Maak melding

 5. Ik begin me steeds meer af te vragen wat ze eigenlijk willen. Elke keer dat ze gelijk krijgen, worden hun eisen uitgebreider. Willen ze geen festivals, of gaat het om een andere oplossing?


  Maak melding

 6. De belangrijkste passages en overwegingen van de Uitspraak:

  De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat een rechtmatigheidsoordeel in dit geschil, gelet op de complexiteit, zich niet leent voor beoordeling door de voorzieningenrechter.

  De voorzieningenrechter stelt vast dat het onderhavige verzoek eerst op 27 april 2015, derhalve kort voor het evenement, is ingediend. Het mag zo zijn dat dit een gevolg is van de late verlening van de ontheffing op 21 april 2015, doch dat neemt niet weg dat de tijd die nog resteert tot het evenement daardoor zeer kort is.

  …Ook verlaging van de geluidsnorm, waardoor mogelijk niet de gewenste muziekkwaliteit kan worden geboden, acht de voorzieningenrechter niet aangewezen omdat ook dit zal kunnen leiden tot niet voorziene effecten voor de openbare orde en veiligheid….

  Gelet op het vorenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat aan het door verweerder te dienen algemeen belang van de openbare orde en veiligheid meer gewicht moet worden toegekend dan aan de – op zich gerechtvaardigde belangen – van verzoekers bij het voorkomen van aantasting van hun woon- en leefklimaat door geluidsoverlast.

  Conclusie: de voorzieningenrechter is alleen tot deze uitspraak gekomen in het kader van de openbare orde en veiligheid. Een inhoudelijke afweging kon gelet op de tijdsdruk (als gevolg van de late afgifte van de vergunning van de gemeente;een beproefd pressiemiddel van de gemeente) niet worden gemaakt.


  Maak melding

 7. Herrie wil wel festivals maar alleen voor een door hun geaccepteerd geluidsniveau. Zoals de organisatoren duidelijk maklen, dan is er geen beleving meer en loopt iedereen weg.


  Maak melding

 8. @Japser, zie laatste drie alinea’s: http://www.destentor.nl/regio/zwolle/comité-herrie-uit-de-stad-weer-naar-rechter-om-evenement-zwolle-1.4889087

  Ze willen dus eigenlijk wel festivals maar dan zonder dreunende bass. Dat is hetzelfde als een wedstrijd op TT Assen waar men maar 120 km/h mag rijden. Dat is geen oplossing te noemen.

  Vind overigens de volgende zin typerend.

  De techniek heeft de bastonen mogelijk gemaakt, dus die moet het oplossen.

  Vroeger was alles beter…


  Maak melding

 9. En wederom komt P.Pectief met DE ‘waarheid’.

  Mensen kunnen prima zelf de uitspraak lezen. Die hebben niet jouw gekleurde samenvatting nodig.


  Maak melding

 10. Genuanceerde verslaggeving is kennelijk ook mogelijk:

  Bron: RTVoost

  Het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle kan doorgaan. Ook hoeven de door de gemeente toegestane geluidsniveaus niet te worden verlaagd. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel beslist.
  Volgens de rechter is de zaak dermate kort voor het festival aangespannen, dat het intrekken van een geluidsontheffing grote gevolgen zou hebben. Zo zijn de voorbereidingen al in een vergevorderd stadium. Eventuele veranderingen zouden praktisch betekenen dat het festival niet door kan gaan.
  Daarnaast zouden er veel negatieve gevolgen zijn voor contracten met de artiesten en zou er financiële schade voor de organisatie kunnen ontstaan. Tot slot oordeelt de rechter dat eventuele nieuwsberichten over het niet door laten gaan van het festival, bezoekers waarschijnlijk te laat zouden bereiken. Zij zullen alsnog in grote getale afreizen naar de stad, om vervolgens elders in de binnenstad hun vertier te zoeken…………..  Maak melding

 11. Aan de genuanceerde – en feitelijke – uitspraak van de rechter hecht ik meer waarde dan de pennenstreken van TV Twente en P. Pectief. Eens met Japser!


  Maak melding

 12. En dat gaat er puur om dat de rechter het zinloos vindt om ?berhaupt inhoudelijk in te gaan op de zaak. Zegt helemaal niks, inhoueldelijk, over de zaak.


  Maak melding

 13. Wat P. Pectief zegt klopt toch gewoon? Er wordt geen inhoudelijke uitspraak gedaan: de rechter gooit het puur op “effecten op de openbare orde”. Beetje laffe uitspraak zoals ik zelf al eerder postte.


  Maak melding

 14. Hij doet het namelijk voor komen dat de rechter het eigenlijk eens is met HudS. Dit is echter niet eens im fragge.


  Maak melding

 15. Ik vind er niks lafs aan. Je kan toch niet op zo’n korte termijn een festival met 150.000 bezoekers gaan inperken. Ik vind het juist een verstandige uitspraak. En dat zogenaamde comité blijft het toch wel proberen… Wethouder Rene de Heer heeft al aangegeven dat het beleid in 2017 opnieuw bekeken zal worden en het aantal evenementen teruggedrongen zal worden.


  Maak melding

 16. Dan is het te hopen dat er in 2017 een andere wethouder zit die wel tegen deze zeikers in durft te gaan. Hoezeer ik wethouder de Heer ook waardeer, naar een festivalloos Zwolle dat nooit meer!


  Maak melding

 17. Triest? idd triest dat je als individu/tegenstander basellende bij de gemeente geen gehoor krijgt. Dus dan maar georganiseerd, zoals HudS.
  En dan blijkt dat wettelijke instanties wel gehoor (moeten) geven, met als voorlopig gevolg dat er voor de komende jaren al beperkingen worden aangekondigd. Ik hoop dat HudS doorgaat met dit soort acties.  Maak melding

 18. De De uitspraak is van een speciale rechter, namelijk de voorzieningenrechter die besluit in een kort geding. Een kort geding wordt aangespannen in spoedeisende gevallen, zoals deze. De bedoeling is een uitspraak te krijgen voordat het te laat is (in dit geval: na 5 mei). De voorzieningenrechter toetst een zaak niet zo grondig als een gewone rechtbank, omdat daar simpelweg de tijd voor ontbreekt. Dat lees je ook in de uitspraak, die ik voor het gemak maar heb gekopieerd.
  De aanvragen door bevrijdingsfestivalorganisatie is op 15 februari gepubliceerd. De bezwaarmakers hebben daar ook bezwaar tegen gemaakt. Dat loopt nog. Ze kunnen daarna (als de beslissing op het bezwaar ze niet bevalt) naar de rechtbank met hun klacht.
  De voorzieningenrechter heeft ook in zijn overweging meegenomen dat de gemeente Zwolle naar aanleiding van de recente uitspraak over het Hardshockfestival, haar festivalbeleid heeft aangepast, maar dat dit nog niet is behandeld in de gemeenteraad. Dat gebeurt in juni.

  Ik begin wel meer en meer tot de overtuiging te komen dat HudS alleen tevreden is wanneer er niets meer wordt georganiseerd in Zwolle. Nog een geluk dat het comite op 5 mei 1945 nog niet bestond….

  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2015:2207


  Maak melding

 19. Hallo met adrie ik vindt het wel jammer dat het nu doorgaat ieder jaar staan ze bij mij in de tuin in de ten oever straat en vorig jaar vondt ik zelf eens drol niks tegen geluit maar de mensen die komen zijn vervelend kunnen de hekken gewoon neit dicht????


  Maak melding

 20. Beste Dame.

  Je kunt het eens zijn met HudS, je kunt het niet eens met ze zijn (zoals ik).

  Maar ik vind het beneden alle peil dat je oorlogsdata uit een verschrikkelijke episode van Nederland misbruikt om je gelijk te krijgen.

  Hou de discussie een beetje zuiver en fair aub!


  Maak melding

 21. Beste comité ‘Herrie uit de Stad’,

  Als u als omwonende last heeft van geluidsoverlast in de stad door festivals of evenementen dan kunt u zich misschien beter gaan afvragen of u wel in de stad wilt wonen. Festivals en evenementen maken Zwolle gezellig en mooi. Festivals en evenementen is iets wat bij een stad hoort.

  Ik snap de ophef niet over het tegen gaan van het bevrijdingsfestival betreft geluidsoverlast. ‘Het bevrijdingsfestival’ een feest op een dag waar we onze vrijheid vieren. Hoe gaaf, te gek en mooi is dat? Dat kan niet iedereen hier op de wereld zeggen met mooie muziek, theater en andere activiteiten om zich heen.

  Jammer en teleurstellend dat u niet in die gedachten mee gaat maar alleen nog maar kan piekeren over ‘geluidsoverlast’. Vier alstublieft gewoon met ons de vrijheid mee. Desnoods met gehoorbescherming of oordoppen als het u echt niet aanstaat. Pak alstublieft niet onze vrijheid af om een goed en mooi bevrijdingsfestival neer te zetten.

  Gegroet! Linda.  Maak melding

 22. Beste Adri. Hierin moet de politie op gaan treden en het BFO zou hier iets aan moeten doen. Als er niets gebeurd dan wordt er ergens niet goed gecommuniceerd. Dit is geen leuke situatie voor u.


  Maak melding

 23. Beste poekie, misschien is het je ontgaan, maar we vieren aanstaande dinsdag dat ons land 70 jaar geleden bevrijd werd. Het gehele programma staat die dag in dat teken. Om de “boodschap” van de waarde van vrijheid blijvend over het voetlicht te brengen is het Nationaal Comite 4 en 5 mei jaren geleden gestart met de organisatie van 12 provinciale festivals, waaronder deze in Zwolle.
  Ik vind mijn verwijzing naar de eerste bevrijdingsdag (let wel: géén oorlogsdatum) daarom helemaal niet ongepast. HudS lijkt erop uit om dit festival de facto (want onaantrekkelijk) te verbieden.


  Maak melding

 24. Ik ben het met Poekie eens. De verwijzing van Dame naar de Bevrijding is geheel ongepast en dat weet zijzelf ook. Als Dame zich iets meer had ingelezen en geluisterd dan had ze met mij en anderen kunnen ‘horen’ dat de bezwaren van HudS zich niet verzet tegen het bevrijdingsfestival. FOUTE demagogie van Dame, die ik hoger had ingeschat!


  Maak melding

 25. Bevrijding was op 6 mei, je argument gaat dus niet op.

  En, je diskwalificeert jezelf helemaal in deze discussie door HudS in een adem te noemen met de periode 40-45. Dat is gewoon niet nodig!!


  Maak melding

 26. Nou poekie, je geeft wel een swing aan mijn woorden, maar misschien vind je dat deze zijdiscussie prettig afleidt van de hoofddiscussie dat HudS erop uit lijkt te zijn om alle festivals op te doeken.


  Maak melding

 27. @Dame
  Het zou je sieren nu verder je niet in onmogelijke bochten te wringen om je gelijk te halen. Het ‘lijkt’ is namelijk niet hetzelfde als het “is”.
  Ik raad je aan om de tip van Dick te volgen: het maakt je vrolijk!


  Maak melding

 28. @Poekie, er zijn misschien mensen die 6 mei ook als een soort bevrijding vieren. Daar hou ik me graag buiten. Dat gaat over iets heel anders dan de bevrijding die wij op 5 mei vieren. De capitulatievoorwaarden zijn toch heus op 5 mei 1945 in Wageningen door de Duitsers ondertekend.
  Wel erg dat er mensen zijn die dat niet eens meer weten.


  Maak melding

 29. Inmiddels weet je toch wel dat ik er niet op uit ben om jouw goedkeuring te verkrijgen, P.pectief. Als mijn verwijzing naar het echte bevrijdingsfeest wordt opgepakt als ongepaste vergelijking van HudS met de oorlog (?) dan laat ik dat maar. Komt kennelijk goed uit.
  @Tss, kun jij je een festival zonder geluidsoverlast voor direct omwonenden voorstellen? Als het dermate zacht moet dat de helft van de festivalgangers het niet kan horen, dan betekent dat het einde van het festival.


  Maak melding

 30. @Dame Nou mijns inziens is het vieren van een datum als deze (jij begon ;)) niet hét moment om anderen lastig te vallen met zware basgeluiden of brulaap-acties zoals laatst bij Kingdance. Als de helft het niet kan horen met zulke decibellen moeten ze gaan nadenken over een gehoorapparaat.


  Maak melding

 31. Ik ben reeds met pensioen en woon vlak bij het park. Bij het festival zet ik vaak de balcondeur van mijn appartement open om het geluid nog beter te horen.4 mei zijn wij enkele minuten stil uit respect voor de doden uit de tweede wereldoorlog, nu moeten we ook respect hebben voor een beetje geluid bij het festival. Muziek hoort samen met een beetje hard geluid, anders komt het niet over. Ik gun iedereen een fijne dag 5 mei, op het park en in de binnenstad.


  Maak melding

 32. P.Pectief HudS verzet zich wel tegen het BFO, daar ging de rechtzaak over. Het moest op het laatste moment afgeblazen worden of dusdanig zacht dat dit een oonrealistische situatie zou veroorzaken. Immers artiesten zouden dan niet meer willen optreden en/of publiek kon het niet of onvoldoende horen.

  Komt nog eens bij dat HudS keer op keer heeft aangegeven niet tegen muziek an sich te zijn, maar tegen muziek met voornamelijk lage bastonen. Er komen geen DJ’s naar het park, dat is bij de IJsselhallen. Vreemd genoeg vechten ze dat niet aan. HudS wekt steeds meer de schijn dat hun originele motieven (minder bas) helemaal niet hun einddoel is. Wat het wel is lijkt mij nu een totaal verbod op muziekfestivals of… misschien toch een zak geld.


  Maak melding

 33. @Tss, ik heb geen bezwaar tegen de datum :), dat zijn anderen. Voor mij staat 5 mei voor het einde van een verschrikkelijke periode die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Ik vind het bijzonder dat steeds meer mensen de slachtoffers gedenken op 4 mei en de bevrijding vieren op 5 mei. Het ‘nooit meer’ moet levend gehouden worden en een succesvol festival (dat hoorbaar is) helpt daarbij.
  Ik ben het niet eens met HudS over de andere festivals, maar vind deze rechtzaak tegen het BFO om genoemde redenen nog stuitender.


  Maak melding

 34. @Dame Vrijheid is ook mogen protesteren dat het geluid van anderen je irriteert. Het vervelende is dat je het geluid van de festivals niet kan negeren als het zo hard gaat. Het is onderhand geen keuze meer om dit te horen.


  Maak melding

 35. @Tss maar met de keuze van jou en van HudS wordt de vrije keuze van 150.000 mensen ontnomen. Het gebrek aan een festival kunnen 150.000 mensen dan niet negeren.


  Maak melding

 36. Het gaat hier nu om één festival. Logisch, daar gaat het artikel over.
  Maar men is vergeten dat HuDS strijdt tegen alle festivals. Met in het bijzonder de dance/trance festivals in en rond het centrum.
  Ze hebben zelf aangegeven dat je niet het ene festival wel kan ‘aanpakken’ en de ander niet. Daarom het kortgeding van vandaag.

  Het is wachten op de uitspraak van de Raad van State over de dBc norm.
  Tot die tijd valt er niks meer te zeggen.

  Ohja, de politiek buigt zich inmiddels ook over de decibelnormen en de vele dance/trance festivallen die in de zomerperiode op elk willekeurig strandje in de provincie hun podia hebben staan.  Maak melding

 37. Eigenlijk zouden de voorstanders van de festivals in deze prachtige stad Zwolle (waaronder ikzelf) zich niet druk moeten maken om de tegenstanders. Ze krijgen een onnodig podium en bovendien… Mocht het er ooit van komen dat er echt festivals gaan sneuvelen of geluidsniveaus naar dermate lage decibellen worden teruggeschroefd, zal het tegengeluid vele malen harder zijn dat het gefluister van HudS.


  Maak melding

 38. Zijn er eigenlijk cijfers of al die festivals uitverkocht raken? Of hun maximum halen zoals opgegeven in de vergunning?
  Combineer de vele festivals tot één of twee grotere. Zorg dat de organisatie een beetje netjes omgaat met de dBc norm en dan ben je al een heel eind op weg naar een normale festivalstad.

  Want (ik tel er snel even) zeven festivaldagen in twee maanden tijd vind ik niet een normaal aantal voor een provinciestad.


  Maak melding

 39. @Bernard,

  Misschien niet, maar sinds 18:38 nemen we jou niet meer serieus.

  Bernard, vanaf 18.38 pas? ik al vele maanden eerder;)


  Maak melding

 40. Wat ik me altijd afvraag bij de geluidsoverlast-klagers: hebben ze wel eens overwogen om bijvoorbeeld te verhuizen naar een parkvrije omgeving? Ik bedoel niet dat ze móeten verhuizen, maar meer of zoiets serieus wordt overwogen wanneer men erg last heeft van een festival. Wellicht dat de gemeente hier zelfs een rol in wil, kan en moet spelen…


  Maak melding

 41. Krek, daarmee bedoelde ik niet dat de gemeente mensen moet aansporen om te overwegen te verhuizen. Ik doelde op de faciliterende rol die de gemeente zou kunnen hebben in een eventuele verhuizing naar een ‘rustiger’ gedeelte van Zwolle, ver van de ‘genoten’ overlast.


  Maak melding

 42. Nee, verhuizen is onzin. Deze meesten woonden er al voordat Park de Weezenlanden een evenemententerrein werd. Je hebt de boel goed voor mekaar. Je woont er verder naar de zin. Dus verhuizen doe je later nog één keer en dat is tussen zes plankjes.


  Maak melding

 43. En je blijft dan wonen in een groeiende stad, dus op de nieuwe locatie zou in de loop van tijd ook wel iets kunnen gebeuren. Dat, vind ik, hoort er bij. Blijkbaar hebben anderen het idee dat hun omgeving niet mag veranderen, althans, niet op een manier die hun niet aanstaat.


  Maak melding

 44. Bericht door bernard, op 2 mei 2015 10:01

  Nee, verhuizen is onzin. Deze meesten woonden er al voordat Park de Weezenlanden een evenemententerrein werd. Je hebt de boel goed voor mekaar. Je woont er verder naar de zin. Dus verhuizen doe je later nog één keer en dat is tussen zes plankjes.

  Dat ben ik wel met je eens. Het gaat erg ver om van mensen te vragen te verhuizen als ze last hebben van het geluid. Het gaat ook te ver om te verhuizen om enkele evenementen per jaar.

  Ik heb al eerder in dit soort discussies gevraagd waarom er niet geopperd wordt om de mensen die hinder ondervinden van het geluid tijdens zo’n festival op kosten van de organisatie in een bungalow park te laten verblijven. Met extra controle door de politie op hun huis. Enige wat ik op die suggestie heb terug gehoord is dat dit verschillende keren is aangeboden. Waarom wordt daar niet op ingegaan? Dat lijkt me een ECHTE OPLOSSING.


  Maak melding

 45. Hmmm, dat heb ik gemist dan. Ik begrijp dat als het gaat om het verzoek om dan maar te verhuizen. Als dat ook het antwoord is op de suggestie om een dagje kosteloos even weg van de “herrie” te kunnen zijn ze in mijn optiek niet op zoek naar een oplossing. Ze maken er dan een welles-nietes-spelletje van waarvan ik van harte hoop dat ze het verliezen, ze zich tot in lengte van dagen groen en geel ergeren en het alleen maar erger wordt.


  Maak melding

 46. Ze zeggen dat er rekening moet worden gehouden met hun, maar wel 100% volgens hun regels. Zo niet: rechter. Daar is toch geen zinvolle discussie mee te voeren. Zeker niet omdat ze alle aangedragen oplossingen afwijzen.  Maak melding

 47. Hoe kan ik een organisatie serieus nemen die zich Huds noemt. Bepaalt deze organisatie wat muziek is en wat geen muziek is.

  Heb jaren in de binnenstad gewoond en wel om de rede dat de binnenstad levendiger is dan een buitenwijk.

  Herinner me nog goed de protestacties van verschillende azijnorganisaties die riepen de binnenstad moet na 18.00 rustig zijn.

  Ben zelf groot voorstander van meer activiteiten in het wezenpark als het paviljoen klaar is.

  Huds vergeet één groot ding music is love for all the people:)


  Maak melding

 48. Ze maken er dan een welles-nietes-spelletje van waarvan ik van harte hoop dat ze het verliezen, ze zich tot in lengte van dagen groen en geel ergeren en het alleen maar erger wordt.

  Helaas is dit het effect van een onverzoenlijke opstelling: dat het escaleert en ook redelijke mensen een extreem standpunt innemen. Ik merk dat effect ook bij mijzelf. Daarom vraag ik nogmaals aan de tegenstanders: wat moet er gebeuren voor jullie stoppen met klagen en naar de rechter te stappen? En dan hoop ik op een antwoord waarmee ook de voorstanders kunnen leven.


  Maak melding

 49. @Plantje en @Bernard: Ik kan me voorstellen dat verhuizen vanwege overlast vanuit Weezenlandenpark (of elders rond een festivallokatie) niet een voor de hand liggende optie is. Het gaat immers MAAR om een paar dagen in het jaar dat er overlast is, toch? De rest van het jaar woont men er met plezier in rust en reinheid, toch? Als je naar elders verhuist, dan weet je niet precies waar je (in) terecht komt.
  Wellicht is het dan verstandiger om die “paar dagen (over)last” te accepteren, te genieten van de overige dagen van het jaar, vertier elders zoeken wanneer het zover is, begrijpen dat festivalplezier ánderen wél plezier geeft en kappen met alsmaar klagen. Alleen kleine kinderen zeuren.

  En het argument “Ik was hier eerder dan het festival DUS het festival past zich maar aan aan mij” is kul.


  Maak melding

 50. Waarom spreek je mij daar op aan? Natuurlijk is verhuizen teveel gevraagd. Maar het argument:”ik was er eerder” slaat kant noch wal.
  Maar de boel maar gewoon accepteren en genieten van het feit dat anderen de festivals wél leuk vinden gaat natuurlijk nooit gebeuren!


  Maak melding

 51. En dat is maar goed ook. Last is last.

  Wij hebben ook last van het festival, maar wij houden ons rustig omdat er zo ontzettend veel mensen komen met doel vrijheid. Al zal het merendeel van de bezoekers het woord niet eens kennen en alleen maar voor de drank en het feest gaan.

  En ik blijf bij een eerdere post van mij: Waarom niet koptelefoons uitdelen? Is toch ook een goede optie?  Maak melding

 52. Waar is de like knop?

  Al die haters van herrie uit de stad. Als ik weet waar hun wonen zal ik ze eens herrie geven.

  Kan me zo kwaad maken om deze kansloze figuren


  Maak melding

 53. Nog iemand kwaad. En dat lijkt me het grootste probleem, want dan zoek je niet meer naar de geste oplossing.
  Ik vind de oplossing van Plantje een hele mooie. Win-win!


  Maak melding

 54. Nee dick, wat Plantje schreef:

  (…) mensen die hinder ondervinden van het geluid tijdens zo’n festival op kosten van de organisatie in een bungalow park te laten verblijven. (…)  Maak melding

 55. Aardig idee, maar niet iedere klager zal het om “dan ga ik wel even gratis weg naar iets leuks” te doen zijn. Vrees dat velen gewoon geboren dwarsliggers zijjn. Enkelen zullen puur voor financieel gewin gaan en de “zichzelf wijsmakers aangaande lichamelijke en psychische klachten-zodat ze comfortabel in een slachtofferrol kunnen hangen/al dan niet met hullie-wijzen” zijn helaas ook talrijk.


  Maak melding

 56. O, dat bericht was mij ontgaan. Zonder voorzitter kan het natuurlijk niet doorgaan.>:(>:( Anderzijds maakt de datum mij ook niet uit, zolang er maar gehuldigd wordt!:D
  Volgens buienradar valt het weer op 5 mei trouwens hard mee. In de avond schijnt zelfs het zonnetje.:)


  Maak melding

 57. Ik hoorde dat gisteren, maar weet niet of het wel waar is… 🙁
  Maakt ook niet uit, zolang mijn bijzonder gewaardeerde vrind, de altijd opgewekte H.J., er maar bij is. 😀


  Maak melding

 58. Mijn link naar de plaatselijke krant:

  Mocht PEC Zwolle er in slagen om op 3 mei opnieuw bekerwinnaar te worden, dan zal het team niet op 6 mei al kunnen worden gehuldigd.

  Deze datum (na dodenherdenking op 4 mei en bevrijdingsfestival op 5 mei), leek aanvankelijk een goede optie, maar blijkt bij nader inzien niet haalbaar voor PEC.

  Een deel van het management, waaronder directeur/voorzitter Adriaan Visser en technisch directeur Gerard Nijkamp, hebben direct na de bekerfinale meerdaagse verplichtingen in het buitenland. Bovendien komt een huldigingsfeest op die dag voor de ploeg ook niet heel gelukkig uit, omdat er daarna nog weer wedstrijden in de competitie gespeeld moeten worden.

  De voorkeur voor een eventuele huldiging gaat wat PEC Zwolle zelf betreft uit naar een moment na de laatste competitiewedstrijd, die op 17 mei tegen Feijenoord wordt gespeeld.  Maak melding

 59. Bedankt Dame.
  Wel raar eigenlijk van de KNVB om de bekerfinale op 3 mei te laten spelen, wetende dat het de gewoonte is om een dag later de winnaar te huldigen.
  En het is uiteraard uit den boze om dat op 4 mei te doen.


  Maak melding

 60. Het begint op een kruistocht te lijken:

  Het was onverantwoord om vier dagen voor het bevrijdingsfestival – morgen in Park De Wezenlanden – het geluid drastisch te verlagen, stelde de rechter vorige week.

  Om binnenkort niet tegen datzelfde argument aan te lopen werkt comité Herrie uit de Stad nu al aan een bezwaar tegen Megabase, het hardcorefeest op 30 mei in hetzelfde stadspark.


  Maak melding

 61. Het zou verrassend geweest zijn als er geen nieuw bezwaar aangetekend was mariane. Ongetwijfeld volgt er weer een rechtszaak.

  In het geval van Megabase heb ik er trouwens geen moeite mee als er wat aan het geluid gedaan zou worden. Mijn persoonlijke mening is dat het pulp is wat ze daar spelen.


  Maak melding

 62. Als de gestelde normen worden gehandhaafd zie ik het nut van weer een rechtsgang niet in. Komt over als een kleine kleuter die trappend rond loopt omdat die zijn zin niet krijgt.


  Maak melding

 63. Goed om te horen dat het in ieder geval weer op de kaart staat en dat men nu al over 30 mei spreekt. Ik hoop dat in ieder geval de knop flink naar beneden gaat.

  Van mij hoeft het MegaBase-festival dus niet weg, maar stukken zachter want ik vind het ook pulp. Het festival is ook niet van maatschappelijk belang, maar puur uit financieel gewin en zorgt voor enorme herrie hier in de Indische Buurt.

  Dat van morgen, neem ik op de koop toe, ondanks de herrie en het vervelende volk. Ik las ergens dat ze vorig jaar zelfs hun behoefte deden in de tuinen aan de Ten Oeverstraat. Maar het is een maatschappelijk project.

  En met een beetje geluk wordt het weer ook slecht, zodat het lekker rustig wordt!!!  Maak melding

Reageer