50.000 liter graszaad voor nieuw dijk in Zwolle

Zwolle – Binnen het project Ruimte voor de Rivier Zwolle is gestart met het inzaaien van de nieuwe dijk langs de IJssel bij Zwolle. In totaal gaat het om 50.000 tot 55.000 liter water, gemengd met graszaad en meststoffen, dat met een soort brandspuit over de dijk wordt gespoten. Op deze manier wordt een afstand tot 40 meter overbrugd en kan van onderaf het hele talud van de dijk worden ingezaaid.

graszaad.jpg 

Deze grote zaaiklus wordt uitgevoerd vanwege de Dijkverlegging Westenholte, één van de twee deelprojecten van Ruimte voor de Rivier Zwolle. Hiermee wordt de huidige dijk zo’n 300 meter landinwaarts verlegd om de IJssel meer ruimte te geven om bij hoge waterstanden het water af te voeren richting IJsselmeer. Lange tijd was de opbouw van de nieuwe dijk goed zichtbaar in het veld en werd het tracé steeds duidelijker. De nieuwe dijk is nu 6 meter hoog, maar zal zich nog ‘zetten’ tot een verwachtte eindhoogte van 5,5 meter boven NAP. Nadat de grasmat voldoende sterk is en de dijk voldoet aan de waterveiligheidseisen, wordt de huidige dijk IJsseldijk afgegraven en vindt er archeologisch onderzoek plaats.

Spitsstroken langs IJssel
De ligging aan de IJssel is voor Zwolle niet geheel zonder gevaar. De rivier heeft extra ruimte nodig. Binnen het project Ruimte voor de Rivier wordt de komende jaren hard gewerkt aan de veiligheid van de stad. Naast het bouwen van de nieuwe dijk bij Westenholte (in de buurtschap Spoolde) worden ten zuidwesten van de stad twee zogenoemde ‘nevengeulen’ aangelegd. Deze geulen kunnen extra hoeveelheden water op een veilige manier afvoeren. De werking hiervan is vergelijkbaar met die van spitsstroken langs snelwegen. De werkzaamheden in Zwolle worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Van den Biggelaar/Ploegam.
Ruimte voor de Rivier
Niet alleen de IJssel, ook de anderen Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het verbeteren van het landschap en de natuur in het rivierengebied én het creëren van extra recreatiemogelijkheden.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Populariteit waterschap als werkgever terug op niveau

  De populariteit van waterschappen als werkgever onder jong opgeleiden is weer terug op het gebruikelijke niveau. Vorig jaar eindigden de waterschappen in het Intermediair Imago Onderzoek op een relatief lage 28e plek. Dit keer prijken de waterschappen op de 19e plek.

  Kijkend naar alleen de non-profit sector staat het waterschap zelfs op een zesde plek; achter de GGZ, Belastingdienst, politie Landelijke Eenheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie en Bureau Jeugdzorg.

  Droomwerkgever

  Voor 42 procent van de jongeren is de gedroomde werkgever een middelgrote organisatie met tussen de 50 en de 500 werknemers. Slechts zestien procent gaat liever bij een grote organisatie werken. Op het verlangenlijstje van de jongeren staan verder goede primaire arbeidsvoorwaarden, een goede balans tussen werk en vrije tijd, een hoge baanzekerheid, interessante functies en afwisselend werk.

  Het Intermediair Imago Onderzoek werd uitgevoerd door Motifaction onder ruim vierduizend hbo??ers en wo??ers onder de 45 jaar. Intermediair voert dit jaarlijkse onderzoek al meer dan 10 jaar uit.

  (Bron: waterforum.net)  ⚠️ Meld

 2. Waterschap ‘Delta’ kiest domicilie in Zwolle

  [Deze keuze zorgt] voor verlaging van de huisvestingskosten en dat is een van de fusiedoelen

  Een van de afwegingen die in het voordeel van het kantoor aan de Van Deenweg uitviel was dat de eigenaar van dit pand bereid is het bestaande hoofdkantoor van Groot Salland en zonodig ook dat van Reest en Wieden over te nemen. “Op die manier worden financiële risico’s zoals meerjarige leegstand voor het nieuwe waterschap weggenomen.

  By: De Stentor


  ⚠️ Meld

 3. AHUM wellicht is het mogelijk dat de hoofdredactie van De Stentor nog heeleven kijkt naar de foto en VOORAL het bijschrift bij bovenaangehaald artikel :):D:'(>:(


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.