Vaarweg Zwolle-Raalte veel te duur

Zwolle –  Sommige zaken zie je van mijlenver aankomen. Zoals, dat de wens voor een vaarweg tussen Zwolle en Raalte praktisch niet haalbaar is. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 16 juni 2014 een motie aangenomen, waarin het college gevraagd wordt om de mogelijkheden te onderzoeken om een doorgaande vaarroute via het Almelose kanaal naar Raalte te creeëren. Ook is het college gevraagd de marketing van Zwolle als stad voor vaartoeristen te verbeteren. De gemeente Zwolle heeft een quickscan laten verrichten naar de mogelijkheden voor een doorgaande vaarroute. Tevens heeft de gemeente met Zwolle marketing gekeken naar de marketing van Zwolle voor vaartoeristen. De conclusie van het onderzoek is, dat verder onderzoek naar de bevaarbaarheid van de verbinding niet zinvol is.

 vaarweg_zwolle-almelo.jpg

De gemeente Zwolle via een informatienota aan de raad: "De conclusie van het onderzoek is dat de meerwaarde van een bevaarbare route voor stad en regio beperkt is. Bovendien zouden de kosten voor een heropening van de vaarverbinding enorm hoog zijn. In het Basistoervaartnet waarin bestaande en gewenste vaarwegen zijn opgenomen, is het Overijssels Kanaal niet opgenomen als aanwezig of als gewenst alternatief voor de bestaande verbindingen. Wanneer het wel weer bevaarbaar zou worden, is de verwachting dat het aantal boten beperkt zal zijn. Sowieso is nu het aantal boten in deze regio beperkt. Nieuwe verbindingen kunnen dit aantal vergroten, maar de passages van schepen dalen al een aantal jaren. Hierdoor ligt een grote groei ook bij een nieuwe oost-west verbinding niet in de lijn der verwachting."

Onderzocht is de vaarverbinding via het Almelose Kanaal, de Nieuwe Wetering en het Overijssels Kanaal naar Vroomshoop. Het weer bevaarbaar maken is verre van eenvoudig. Sluizen moeten hersteld of opnieuw aangelegd worden om de waterhuishoudkundige functie te kunnen combineren met een functie voor de scheepvaart. Vaste dammen moeten worden vervangen door beweegbare bruggen. Ontkoppeling van het kanaal en de Regge zal nodig blijken, waardoor een nieuw aquaduct moet worden aangelegd. De kosten voor het aanleggen van deze voorzieningen zijn aanzienlijk. Dat geldt ook voor de onderhouds- en beheerskosten. Ook een mogelijke verbinding via Raalte naar Deventer volgt vanuit Zwolle hetzelfde traject als hiervoor is geschetst met dezelfde noodzakelijke aanpassingen. De Provincie Overijssel en het Waterschap Groot Salland delen de conclusies van het onderzoek.

Zwolle marketing constateert ook dat de markt voor de watertoerist geen opgaande lijn vertoont. Het vergt veel energie om deze markt weer te versterken; de HISWA is hier mee bezig. Stedentoerisme en beleving zijn actueel; dat geldt ook voor varende toeristen. Regio Ijsselvecht, waartoe Zwolle behoort, profileert zich als vaarregio; de marketing van Zwolle en de regio zet zich daarbij in om het gebied rond de vaarroutes te profileren om zo gasten te trekken. Zwollemarketing richt zich op kansrijke thema’s zoals Stad en Cultuur. Daarbij wordt aangehaakt bij sterke evenementen in Zwolle en de regio. Een voorbeeld is het Stadsfestival met veel watergerelateerde elementen.

Consequenties

Gezien de conclusies van deze quick scan is verder onderzoek naar de bevaarbaarheid van de verbinding niet zinvol. 

Artikel delen:
Reacties 2
  1. @Admin

    Zou het in de toekomst mogelijk zijn om afbeeldingen zoals hierboven ‘aanklikbaar’ te maken? Zodat ik het op een leesbaar formaat kan bekijken?

  2. Veel te duur zal best meevallen verwacht ik. Via het overijssels kanaal kunnen immers supertankers met heel veel toeristen van Zwolle
    naar Raalte pendelen en andersom 😉 Een alternatief, heel misschien, via het Almelose kanaal.

    Ik zou de gemeenteraad willen oproepen om nog eens
    heeel lang te vergaderen over of dit al in kannen en kruiken is.

Reageer