SP: voorlichting huishoudelijke hulp onvolledig

Zwolle – De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad constateert dat de informatie die cliënten van huishoudelijke ondersteuning krijgen bij de zogenaamde keukentafelgesprekken onvolledig is. Cliënten weten niet dat ze bij indicaties die tot 1 juli 2015 lopen het recht hebben tot deze datum hun uren hulp te behouden. De SP wil actie van het college op dit onderwerp.

Bij de komende raadsvergadering zal de SP-fractie een motie van deze strekking indienen. Via het meldpunt zorg van de SP komen klachten binnen van cliënten die stellen dat hun slechts is medegedeeld dat ze uren hulp gaan verliezen, maar hun niet is gewezen op de mogelijkheid tot de datum van 1 juli 2015 de bestaande uren te behouden. Hiermee worden -soms kwetsbare- cliënten onvolledig geïnformeerd over hun rechten . De SP stelde eerder schriftelijke vragen over deze kwestie. In haar antwoorden bevestigt het college het recht van cliënten die tot maximaal 1 juli 2015 een indicatie hebben tot die datum vast te houden aan hun uren. Het college stelt dat de sociale wijkteams en de zorgaanbieders hiervan op de hoogte zijn.

SP-raadslid Sandra Drost: ‘Ik heb gesproken met cliënten die simpelweg de mededeling kregen dat het aantal uren hulp zou worden teruggebracht. Er is nooit iets gezegd over de mogelijkheid dit af te wijzen en tot 1 juli vast te houden aan het oorspronkelijk geïndiceerde aantal uren. Hiermee waren deze mensen niet goed op de hoogte van hun rechten.’

De SP wil dat de gemeente actief communiceert dat cliënten het recht hebben om vast te houden aan bestaande afspraken. Daarnaast moeten mensen die benadeeld zijn door deze kwestie de gemiste uren hulp gecompenseerd krijgen.

Motie vreemd aan de orde van de dag: overgangsperiode huishoudelijke ondersteuning

De Gemeenteraad van Zwolle bijeen in vergadering op maandag 11 mei 2015

Constaterende dat:

– De huidige indicaties voor huishoudelijke ondersteuning, wanneer deze niet in overleg tussen zorgaanbieder en zorgvrager worden aangepast, geldig zijn tot uiterlijk1 juli 2015;

– Zorgvragers daarmee tot 1 juli 2015 recht hebben op het aantal uren ondersteuning, zoals dit in hun oorspronkelijke indicatie is vastgesteld;

– De SP berichten heeft ontvangen van mensen die zorg ontvangen, waarbij het aantal uren ondersteuning al eerder verlaagd wordt, zonder dat het recht tot behoud van indicatie tot 1 juli is gecommuniceerd naar de zorgvrager;

– Het college in antwoord op artikel 45 vragen over dit onderwerp stelt dat het recht van clienten om vast te houden aan uren die horen bij de indicatie tot 1 juli 2015 bekend is bij het sociaal wijkteam en bij de zorgaanbieders.

Van mening dat:

– Mensen met een zorgvraag goed en volledig geïnformeerd dienen te worden;

– Er duidelijk aan zorgvragers gevraagd moet worden wat men zelf wil en nodig vindt;

Verzoekt het college,

– om er actief voor te zorgen dat mensen, waarvan de zorgbehoefte opnieuw bekeken gaat worden, in ieder geval tot 1 juli het huidige aantal uren zorg kunnen behouden, tenzij de zorgvrager nadrukkelijk en schriftelijk aangeeft hier geen behoefte aan te hebben. Hierbij moeten sociale wijkteams en zorgaanbeiders deze mogelijkheid actief communiceren.

-Daarnaast de mensen waarbij de mindering in uren is doorgevoerd voor 1 juli, en aangeven dat dit zonder hun instemming is gebeurd, de uren zorg die zij hierdoor mislopen, te compenseren.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. De oorzaak is bekend: De door de gemeente aangewezen zorgverlenende instanties zijn al vanaf 1 januari op eigen houtje bezig om uren huishoudelijke hulp terug te draaien.
    Daar komt de gemeente pas achter als de client daarover gaat klagen.    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.