Trias werft pleeggezinnen met voorstelling

Zwolle – Lotte is morgen jarig. Ze wordt dertien. Ze zal haar verjaardag niet thuisvieren want de rechter heeft haar uit huis geplaatst en voorlopig woont ze bij pleegouders Lisette en Johannes en pleegbroer Bart. Ze willen graag dat Lotte zich thuis voelt, maar alles is nieuw en anders. Voor iedereen.

4112015124739.jpg

THUUS is een voorstelling met echte, herkenbare, soms hilarische soms, onroerende verhalen over pleegzorg. Gespeeld door pleegkinderen en broertjes en zusjes uit een pleeggezin in samenwerking met acteurs, regisseur en tekstschrijver van The Young Ones. Thuus gaat woensdag 27 mei om 19.30 uur in première bij Theater Young Ones, Biss. Willebrandlaan 32 in Zwolle. THUUS is een voorstelling voor iedereen die meer wil weten over pleegzorg: potentiële pleegouders, leerkrachten, hulpverleners en beleidsmedewerkers jeugdhulp. Belangstellenden kunnen zich (kosteloos) aanmelden via www.trias-groep.nl/pleegzorg/thuus

Vraag naar pleeggezinnen groeit
Trias ondersteunt bij opvoeden en opgroeien in West-Overijssel en werkt hierbij onder meer samen met ruim 450 pleeggezinnen. Trias vindt dat kinderen recht hebben om op te groeien in een gezin. Kan dat (tijdelijk) niet in het eigen gezin dan biedt pleegzorg een goed alternatief. De vraag naar nieuwe pleeggezinnen neemt daardoor toe. In principe kan iedereen die een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden pleegouder worden (mits minimaal 21 jaar en in bezit van ‘Verklaring van geen bezwaar’).

Over The Young Ones
The Young Ones is een cultureel broeinest voor jong (theater) talent in Oost-Nederland met een unieke manier van werken. Zij maakt professionele, energieke en beeldende voorstellingen en voert theater- en culturele projecten uit met kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 – 26 jaar vanuit grote verhalen met thema’s die door de jaren heen actueel blijven of weer actueel geworden zijn. www.theateryoungones.nl

Over Trias
We kijken altijd vanuit het kind en het gezin. Want we geloven in ‘het gewone, alledaagse leven’. In het ondersteunen en versterken van het kind, de jongere en het gezin in hun eigen omgeving: thuis of dichtbij huis. Waarbij we het belangrijk vinden om jeugd en gezin in hun eigen kracht te zetten en vooral preventief en in een vroegtijdig stadium te (be)handelen. Van opvoedadvies tot intensieve zorg, we streven er altijd naar om maatwerk te leveren. Warmte en persoonlijke aandacht staan daarbij voorop. Trias is met 350 praktijkgerichte professionals en ruim 450 pleeggezinnen actief in stad Zwolle, Noordwest Overijssel, Vechtdal, Salland en Twente. www.trias-groep.nl

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer