Discussie over regeldruk in de zorg

Zwolle – Peper&Zout gaat op 27 mei over de regeldruk in de zorg. Al jaren geven professionals aan dat de regeldruk te groot is en ten koste gaat van de zorgverlening.

 

Uit onderzoek van NRC blijkt dat regionale en landelijke jeugdzorgorganisaties zich geconfronteerd zien met een woud aan zorginkopers, verschillende gemeentelijke regels, betalingsregimes en controlemechanismen. Huisartsen lanceren het ‘Manifest van de bezorgde huisarts’, over de doorgeslagen bemoeizucht van zorgverzekeraars en de macht van de farmaceutische industrie. We hebben het in deze Peper&Zout over de uitdijende regelgeving, de verantwoordingscultuur en de toenemende bureaucratie. Het registreren, vastleggen en controleren leidt tot wat we noemen regeldruk. Maar wat is regeldruk? Is dat alles wat professionals niet wenselijk vinden dat vastgelegd moet worden? Het begrip wordt op verschillende manieren gebruikt. De ene keer gaat het over de overmatige bureaucratie, de andere keer over verplicht handelen en de verslaglegging die dat met zich meebrengt. Hoe kunnen we van de regeldruk, zoals die nu wordt gevoeld, verlost worden en toch verantwoording afleggen over de kwaliteit van de zorg en inzet van financiële middelen?

 

Tafelgasten
Gasten aan tafel zijn onder meer:

Martin Kirchner, bestuurder Baalderborggroep die intra- en extramurale zorg biedt aan ouderen en mensen met een beperking.

·         Dr. Han Mulder, huisarts en voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging regio Zwolle/Flevoland/Vechtdal.

·         Lidi Kievit, voorzitter Kamper Kracht Fonds en tot 2014 wethouder in Kampen, portefeuille zorg.

·         Jan Willem Meinsma, lid college van bestuur van Windesheim. Meinsma maakt een vertaalslag van de regeldruk in de zorg naar die in het onderwijs, waar de regeldruk ook steeds grotere vormen aanneemt. 

Locatie, tijd en aanmelden

Deze editie van Peper&Zout vindt plaats vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het restaurant en theater van woonzorgcomplex de Havezate, van Driezorg, Gombertstraat 350 in Zwolle.

Aanmelden is gewenst en kan op windesheimindialoog.nl.

 

Over Peper&Zout

Peper & Zout is een reeks smaakmakende gesprekken over uiteenlopende thema’s, georganiseerd door Windesheim in Dialoog en de Stentor. Peper & Zout is gratis toegankelijk en vindt plaats op wisselende locaties in september, november, januari, maart en mei. Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst via windesheimindialoog@windesheim.nl. De toegang is gratis voor alle geïnteresseerden.

Artikel delen: