Dimence schikt structuur naar patiëntgroep

Zwolle – Dimence ziet in de stelselwijzigingen in de geestelijke gezondheidszorg een kans om innovatieve en ambitieuze veranderingen door te voeren. Met de komst van de basis-ggz voor patiënten met enkelvoudige problematiek, wil Dimence ook de zorg voor patiënten met complexe hulpvragen verbeteren. “Dit vraagt een andere kijk op de inrichting van de eigen organisatie”, vertelt Ernst Klunder, voorzitter raad van bestuur Dimence. Dimence richt daarom haar organisatiestructuur in naar patiëntgroepen om zo op een efficiënte manier de zorg volgens de laatste stand van de wetenschap te kunnen aanbieden. 

Behandelaren, verpleegkundigen en andere deskundigen werkten de afgelopen periode samen aan innovatieve en ambitieuze  plannen voor de vormgeving van stichting Dimence. De hulpverlening gaat op korte termijn georganiseerd worden rond vijf groepen patiënten: Mensen in een crisis die spoedeisende ggz nodig hebben, mensen die doorverwezen zijn voor specialistische behandeling en diagnostiek, mensen met een (vaak langdurige) ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), Ouderen en een kleine groep mensen die (alleen) met hoogspecialistische ggz geholpen kunnen worden. “We willen een slagvaardige, ondernemende en wendbare organisatie, deze wijziging zorgt hiervoor. Door de herinrichting is het beter mogelijk de kennis en expertise in ons hele werkgebied optimaal in te zetten. Met uiteraard als doel de zorg aan de patiënten nog beter vorm te geven,” aldus Klunder.

Besturing
Centraal staat het vergroten van de verantwoordelijkheid en de regelruimte van de teams, zodat zij de hulpverlening kunnen afstemmen op de vraag van patiënten. Zij staan het dichtst bij de patiënten en verlenen de hulp dicht bij huis, zo veel mogelijk ambulant, maar als dat even niet meer lukt blijft opname mogelijk. Door deze manier van werken, waarbij ook de indeling naar (drie) regio’s wordt losgelaten, wordt het mogelijk het aantal managers en directieleden te verkleinen. De nieuwe directie van stichting Dimence bestaat uit twee directeuren zorg (psychiaters) te weten Bas van Wel en Saskia van der Wouden en een directeur bedrijfsvoering te weten Sabien Raams.
Artikel delen:
Reacties 6
 1. ze krijgen minder geld en moeten noodzakelijke veranderingen doorvoeren.
  Twee managers denken het wiel te hebben uitgevonden door het regionaal werken los te laten.
  Wat de client hier mee opschiet is niet duidelijk anders dat ze denken nu efficiënter te kunnen werken. Waarbij ik mij afvraag of dat met de huidige opstelling ook al niet het geval was.
  Ohja, het sausje : de vraag van de client staat centraal wordt er ook nog een keer overheen gegoten, maar staat nergens concreet beschreven en met 5 aparte groepen werk je nog steefds aanbod gericht en niet vraaggericht…



  ⚠️ Meld

 2. Overdreven persbericht bv

  innovatieve en ambitieuze

  tsja vaak terug laten komen alles uitwijden, lijkt wel politiek.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.