Jongerenraad vecht vóór het water

Zwolle – De Jongerenraad Overijssel reikt woensdag 13 mei het Inspiratieboek Drinkwater uit aan Gedeputeerde Bert Boerman (Water). De Jongerenraad heeft het voorwoord voor het boek, met voorbeelden om bewuster om te gaan met water, geschreven.

Het boek is een uitgave van de provincie Overijssel. Met het boek wil de provincie af van het ‘belerende vingertje’. “Dit boek laat zien wat juist wél kan, in plaats van wat niet mag”, aldus gedeputeerde Bert Boerman. “Het water dat nu in de grond zit, zullen wij over twintig jaar uit onze kraan tappen”, zo schrijft de Jongerenraad in het voorwoord. “Dat het drinkwater ook dan nog schoon en veilig uit onze kranen komt, willen we graag zo houden.” De Jongerenraad wil naast het vechten tegen het water, wat Nederland eeuwenlang heeft gedaan, vooral vechten vóór het water. “Water dat schoon en veilig is en waar we in de toekomst met z’n allen gebruik van kunnen maken!”

Praktijkvoorbeelden

 

Om inzichtelijk te maken welke functies en initiatieven zich goed verhouden met een drinkwaterwinning is dit inspiratieboek ‘Win-win water: drinkwater voor nu en later!’ door de provincie Overjissel opgesteld. Dit boek biedt betrokken overheden, grondeigenaren en gebiedspartijen praktijkvoorbeelden uit heel Nederland aan, deelt de ervaringen uit pilot-projecten en reikt do’s en don’t’s in gebiedsprocessen aan.

 

Een digitale versie van het inspiratieboek ‘Win-win water: drinkwater voor nu en later!’ is vanaf 13 mei te vinden op www.overijssel.nl/winwinwater  

 

Jongerenraad Overijssel 

 

De Jongerenraad Overijssel is een initiatief van de provincie Overijssel en bestaat uit 15 leden uit heel Overijssel tussen de 15 en 20 jaar die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de provincie Overijssel en zich sterk maken voor het geluid van jongeren in Overijssel.

 

https://www.facebook.com/JROverijssel

Artikel delen: