Behandeling Perspectiefnota door gemeenteraad

Zwolle – Op 15 juni 2015 gaat de raad besluiten over de Perspectiefnota. In de Perspectiefnota wordt zowel beleidsmatig als financieel enkele jaren vooruitgekeken en worden voorstellen gedaan voor de komende periode. Er zijn ook voorstellen opgenomen hoe de noodzakelijke bezuinigingen voor de komende tijd kunnen worden ingevuld. Deze voorstellen kunnen ook voor u van invloed zijn.

Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u over de voorstellen in de Perspectiefnota denkt, dan kunt u dat doen op: Dinsdag 26 mei 2015 19.00 uur Raadzaal, stadhuis Zwolle (Grote Kerkplein 15) U kunt in maximaal 5 minuten de raad toespreken over wat u vindt van de voorstellen. Wel dient u zich vooraf, uiterlijk 21 mei 2015, aan te melden bij de Raadsgriffie. Via telefoonnummer 038- 498 21 81 of per email raadsgriffie@zwolle.nl.

Artikel delen: