175 leerlingen aan de slag met Waste Battle

Zwolle – Aankomende 2 weken starten 125 Celeanum en 50 Parkschool leerlingen met de voorronde van de Waste Battle Zwolle.

logo_wastebattle.jpg

Op maandag 18 mei beginnen leerlingen van klas 2 van gymnasium Celeanum aan de drie dagen durende Waste Battle. Groep 8 van basisschool de Parkschool start dinsdag 26 mei met de Waste Battle. In kleine teams gaan ze op zoek naar dé oplossing voor zwerfvuil in Zwolle. Studenten van Windesheim gingen hen in april al voor en leverden 2 interessante winnaars. Nu is de beurt aan het Celeanum en de Parkschool. Teams van 5 leerlingen werken drie dagen lang aan een idee, waarna de twee meest veelbelovende ideeën woensdagmiddag ‘een ticket’ voor de eindbattle krijgen op vrijdag 29 mei in Hedon.

Zwerfvuil is een hardnekkig probleem waaraan mensen zich storen, het beïnvloedt de leefomgeving in negatieve zin en kost ons allemaal ook nog eens veel geld. Zwerfvuil ontstaat over het algemeen niet uit bewust vervuilend gedrag, maar lijkt vooral een kwestie van onbewust kopieergedrag. De uitdaging voor de leerlingen is daarom om met een oplossing te komen die inspeelt op dit psychologische mechanisme. Goede, nieuwe oplossingen kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn uit de gamification en nudge. Met gamification bouw je spelelementen in die goed gedrag belonen. Met nudge (letterlijke vertaling: duwtje in de goede richting)wordt de omgeving zodanig ingericht dat dit bijna automatisch leidt tot het gewenste gedrag. Voorbeelden : Holle bolle Gijs in de Efteling en de vlieg in de urinoirs van Schiphol.

Vernieuwende aanpak zwerfvuil
De Waste Battle Zwolle onderscheidt zich van andere zwerfvuilprojecten doordat het inzet op de preventie van zwerfvuil en door jongeren, die zelf een grote bijdrage leveren aan het probleem , de oplossing laten verzinnen. Vernieuwend is ook de lesmethode die gebruik maakt van een game-achtig beloningssysteem en last but not least de inzet van partners bij de realisatie van het winnende idee. Partners Gemeente Zwolle, NOVON, Rabobank IJsseldelta, AKG Kunststofgroep BV, Jansen vastgoed en ROVA-Mooi Schoon stellen hun expertise, netwerk en fondsen beschikbaar.

De Waste Battle Zwolle is een initiatief van Gooitz, Natuur en Milieu Overijssel en Hogeschool Windesheim.

Artikel delen: