Hoorzitting over maatregelen Perspectiefnota

Zwolle – Op dinsdag 26 mei organiseert de Zwolse  gemeenteraad een hoorzitting over de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde maatregelen die de gemeente Zwolle moet nemen om de inkomsten en uitgaven de komende jaren in balans te houden.

 

Om ook in 2019 een sluitende begroting te kunnen presenteren moet het gemeentebestuur € 11 miljoen minder uitgeven. Het uitvoeren van de bezuiniging vraagt op alle beleidsterreinen om een transformatie van de werkwijze van de gemeente: onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking, andere wijze van subsidiëren, innovaties, monitoring, vertrouwen en loslaten. Het pakket aan bezuinigingsvoorstellen staat verwoord in de Perspectiefnota 2016-2019 (PPN). De gemeenteraad is benieuwd hoe mensen die betrokken zijn bij de onderwerpen beheer openbare ruimte, woonlasten, sport en cultuur tegen deze maatregelen aankijken. Daarom is er op dinsdag 26 mei om 19.00 uur een hoorzitting in de Raadzaal van het Stadhuis, Grote Kerkplein 15. Betrokkenen kunnen de gemeenteraad hierover dan in vijf minuten toespreken.

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 21 mei vóór 15.00 uur bij de raadsgriffie via telefoon (038) 498 21 81 of raadsgriffie@zwolle.nl.

 

Planning

De komende weken bespreekt de gemeenteraad de financiële verantwoording over het afgelopen jaar.  De Jaarstukken vormen samen met de Beleidsrapportage en de Perspectiefnota de Voorjaarsstukken.

 

Bekijk alle voorstellen en de planning op www.zwolle.nl/gemeenteraad onder het kopje Planning Voorjaarsstukken en Hoorzitting.

Artikel delen: