Pot voor starterslening bijna leeg

Zwolle – Het budget voor de starterslening is bijna op. Sinds 2013 werden 215 leningen aan mensen verstrekt die hun eerste huis kochten. Naar verwachting is er nog tot 1 juli aanstaande voldoende budget om de aanvragen die binnenkomen te honoreren.

Starters die nog in aanmerkingen willen komen voor de lening kunnen voor meer informatie kijken op www.zwolle.nl/starterslening  of bij hun makelaar informeren. De complete en volledige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. De gemeente Zwolle stelt in 2013 1,8 miljoen euro beschikbaar voor de starterslening. De provincie en het Rijk voegden hier ook een bedrag aan toe. Hierdoor konden mensen die voor het eerst een huis willen kopen en aan de voorwaarden voor een lening voldoen dat ook financieel rond krijgen. De starterslening had als doel om starters te helpen, maar ook om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Voorlopig is er geen nieuw budget voor startersleningen beschikbaar. 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Het is een druppel op een gloeiendhete plaat. Veel koopwoningen zijn (en bleven) te duur in aanschaf of door nodig onderhoud/modernisering te prijzig als startwoning. Ook zijn de prijzen in de huursector abnormaal hoog — onevenredig voor de staat en leeftijd van vele huurwoningen. Daarnaast is de doorstroming héén en weer slecht, wachttijden voor huurwoningen veels te lang en de woningcorporaties te zuinig als het aankomt op woningonderhoud. Komt nog bovenop dat sinds de door henzelf veroorzaakte financiële crisis, de banken strengere eisen stellen aan de hypotheeknemers, waaronder inbreng van eigen spaargeld wat starters vaak niet hebben.

    De startleningconstructie verandert aan de gehele problematische situatie op de woningmarkt zó weinig, dat er m.i. nauwelijks gesproken mag worden van enig succes.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.