Veiligheidsregio naar brandweerkazerne Marsweg

Zwolle – Veiligheidsregio IJsselland is verhuisd. Sindskort werkt de organisatie vanuit vier brandweerkazernes in de regio; dichtbij de inwoners en in verbinding met de lokale samenleving. De organisatieonderdelen Bedrijfsvoering, Bestuur, Beleid & Communicatie, Veiligheidsbureau en GHOR IJsselland, voorheen gevestigd aan de Zeven Alleetjes in Zwolle, hebben nu een plek samen met de brandweer op de werklocatie aan de Marsweg.

 

De huisvesting van alle organisatieonderdelen – waaronder de crisisorganisatie – in de kazernes is onderdeel van de organisatieontwikkeling. Op 1 januari 2014 werden alle gemeentelijke brandweerkorpsen samengevoegd tot het regionale korps Brandweer IJsselland dat deel uitmaakt van Veiligheidsregio IJsselland. Belangrijk uitgangspunt in dit proces was onder meer dat de regionale organisatie stevig verankerd blijft in de lokale samenleving. Met de geografische spreiding over vier locaties in IJsselland is daar ook zichtbaar gevolg aan gegeven. Vanuit de nieuwe werklocaties blijft de organisatie samen met de partners en in verbinding met elkaar en de samenleving inhoud geven aan het motto ‘Veiligheid: voor elkaar’.

Artikel delen: