ArtEZ studenten tevreden over studie

Zwolle – De studenten van ArtEZ hogeschool van de kunsten zijn tevreden tot zeer tevreden over hun docenten, de inhoud van hun opleiding en de sfeer op de locaties. Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2015 (NSE), die vandaag bekend is gemaakt. ArtEZ scoort significant hoger dan het landelijk gemiddelde op bovenstaande criteria

Van de ondervraagde studenten is 76,4% tevreden of zeer tevreden met de studie bij ArtEZ in het algemeen. Daarnaast geeft 77,7% van de studenten aan dat ze de studie aan vrienden of familie aan zouden raden. Ook de algemene sfeer scoort erg goed, hierover is 84,3% van de studenten tevreden tot zeer tevreden.

In totaal scoort ArtEZ op 48 van de in totaal 74 vragen aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Een zeer ruime meerderheid (73%) geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de inhoud van de studies. Ook de aansluiting op actuele ontwikkelingen scoort goed.

De studenten zijn ook significant meer tevreden (73,5% zijn tevreden tot zeer tevreden) over de docenten van ArtEZ. Vooral op inhoudelijke deskundigheid, kennis van de beroepspraktijk en betrokkenheid bij studenten scoren de docenten bij ArtEZ bijzonder goed.

Waarom is er een Nationale Studenten Enquête?
Objectieve informatie over opleidingen en instellingen draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van OCW in overleg met de hoger onderwijsinstellingen aan Studiekeuze123 de opdracht gegeven om de Nationale Studenten Enquête te organiseren. De Nationale Studenten Enquête wordt jaarlijks afgenomen. Studentenoordelen zijn een waardevolle informatiebron voor studiekiezers die bezig zijn met het maken van hun studiekeuze. Want wie kan de opleiding nu beter beoordelen dan de huidige student? Daarnaast worden de oordelen gebruikt voor de interne kwaliteitszorg en bij de benchmark van opleidingen en instellingen.

Ruim de helft van de studenten van ArtEZ heeft de enquête ingevuld. Gezien dit hoge responspercentage – landelijk ligt het op 38% – is het één van de meest betrouwbare metingen.

Artikel delen: