Stijging tevredenheid bij Windesheimstudenten

Zwolle – Windesheimstudenten zijn nog meer tevreden over hun opleiding in  vergelijking met vorige jaren. Bijna vier op de vijf studenten, ofwel 79%, is tevreden over hun studie. Vorig jaar was dat nog 73%. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) die vandaag bekend zijn gemaakt. Windesheimstudenten zijn over zestien van de zeventien NSE-thema’s meer tevreden dan hbo-studenten elders in het land. 

 

“We hebben in het afgelopen jaar opnieuw hard gewerkt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Het is geweldig dat onze studenten dit zo waarderen. Een onderdeel waar we extra trots op mogen zijn, is de waardering voor onze docenten. Windesheimstudenten geven op alle fronten onze docenten een waardering die ver boven het landelijk gemiddelde ligt. Denk daarbij aan inhoudelijke deskundigheid, betrokkenheid en kwaliteit van begeleiding”, aldus Albert Cornelissen, voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim.

Meer tevreden dan hbo-gemiddelde

De studenten uitten grote waardering over de thema’s: studie in het algemeen, inhoud van het onderwijs, kwaliteit van docenten, algemene vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, informatievoorziening, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studielast, studiebegeleiding, contacttijd, groepsgrootte, stage en opleiding, stage-ervaring, studiefaciliteiten en kwaliteitszorg. In vergelijking met voorgaande jaren is de waardering voor deze thema’s toegenomen. Voor het thema praktijkgericht onderzoek scoorde Windesheim vergelijkbaar met andere hogescholen in Nederland. Een thema dat komend jaar aandacht behoeft is het studierooster. Hiervoor is de waardering afgenomen. Het thema scoort echter nog steeds boven het landelijk gemiddelde.

 

Prestatieafspraak voor 2015

Windesheim heeft een hoge ambitie en heeft deze vastgelegd in afspraken met het ministerie van OCW. De NSE wordt door Windesheim gezien als een van de belangrijkste thermometers om studenttevredenheid te meten. Windesheim heeft met het ministerie van OCW afgesproken uit te komen op een algemene tevredenheid van 72% op 31 december 2015. Met een tevredenheidscore van 79% heeft Windesheim deze afspraak ruimschoots behaald en succesvol afgesloten.

 

NSE graadmeter kwaliteit van onderwijs

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin alle studenten in het hoger onderwijs gevraagd wordt naar hun mening over hun opleiding. De enquête bestaat uit zeventien tevredenheidsthema’s en enkele losse stellingen. De NSE (www.nse.nl) brengt verbeterpunten aan het licht waarmee opleidingen aan de slag kunnen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De beoordeling van de studenten in de NSE leveren belangrijke input voor de Keuzegids en de Studiekeuzegids van Elsevier. De NSE resultaten zijn gebaseerd op de gezamenlijke enquêtes van Windesheim Zwolle en Windesheim Flevoland. De respons blijft met 44% bij Windesheim onverminderd hoog. Net als vorig jaar steekt deze respons uit boven het landelijke hbo-gemiddelde. De NSE 2015 liep van half januari tot begin maart.

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.