Melding Zwolle bij inspectie over bewerken grond

Zwolle – De gemeente Zwolle doet bij de inspectie melding van een voorval op een door de gemeente verhuurd stuk grond in Stadshagen. Bij de omvorming van de braakliggende grond om maïs te verbouwen zijn de afgelopen periode door de gebruiker mogelijk vogelnesten vernietigd. Zwolle betreurt de gang van zaken en neemt maatregelen om herhaling te voorkomen.

Zwolle heeft als beleid dat tijdens het broedseizoen braakliggende terreinen waar vogels (kunnen) broeden niet gemaaid of bewerkt worden. De gemeente constateert dat dit beleid niet is opgenomen in de afspraken met de gebruiker die de grond heeft omgevormd tot landbouwgrond. De gebruiker stelt bij zijn werkzaamheden op het terrein wel een aantal maatregelen te hebben genomen om schade aan fauna te voorkomen. Omdat de inspectie kan beoordelen of de huurder zorgvuldig heeft gehandeld meldt Zwolle het voorval bij de inspectie.

Initiatieven
Het gaat om een stuk braakliggende grond bij de Zwolse wijk Stadshagen langs de Oude Wetering. Op termijn wordt de grond gebruikt voor woningbouw. Tot die tijd kan dergelijke (bouw)grond gebruikt worden voor andere initiatieven, onder de noemer ‘tijdelijk ander gebruik’. Soms gaat het daarbij om bewonersinitiatieven als speel- of volkstuintjes, soms om tijdelijk gebruik als landbouwgrond.

Strikte regels
Zwolle hanteert zelf strikte regels als het gaat om maaien tijdens het broedseizoen. Sinds vorig jaar is het beleid om in het broedseizoen tot ten minste midden juni braakliggende gronden niet te maaien. Dit beleid gaat verder dan de wettelijke verplichting, die uitgaat van zorgvuldig handelen.

Naar aanleiding van het voorval in Stadshagen gaat de gemeente voor huur- of pachtgronden waar ecologische risico’s bestaan voorwaarden stellen aan werkzaamheden tijdens het broedseizoen.

Artikel delen: