Zwolle zoekt bewustwording duurzaamheid

Zwolle – Zwolle kan in de toekomst steeds meer zelf in haar eigen behoeften voorzien, dat is de ambitie van het college van burgemeester en wethouders in de Agenda duurzaamheid. In de agenda worden acties en de rol van de gemeente daarin benoemd om dit te bewerkstelligen.

De agenda duurzaamheid bouwt voort op het programma duurzaamheid dat de afgelopen jaren is uitgevoerd en omarmt de vele initiatieven van voorlopers die de afgelopen jaren zijn opgestart. Het college wil duurzaamheid een stap verder brengen door initiatieven van bewoners, bedrijven, verenigingen en instellingen helpen tot bloei te laten komen. Het uiteindelijke doel van de agenda is dat duurzaamheid de normaalste zaak van de wereld is. "Het moet voor iedereen in Zwolle mogelijk zijn om gebruik te maken van een lokaal aanbod van duurzame producten, diensten of activiteiten. Hierdoor ontstaat er een veerkrachtige economie, een sterke sociale leefomgeving en een gezonde leefstijl. Duurzaamheid is wat het college betreft dus meer dan groene energie, het beslaat de stad ook vanuit sociaal en economisch oogpunt ", aldus wethouder Filip van As.

Om deze ambitie te realiseren en om inwoners, bedrijven en instellingen tot toekomstbestendige keuzes te laten komen zet de gemeente in op bewustwording. De aanpak praktisch. Door abstracte doelen te vertalen naar lokale behoeftes zoals lagere woonlasten en de voordelen van autodelen, kan iedereen voor zichzelf beter bepalen hoe hij bij kan dragen.

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde om resultaten te boeken. Collectieve netwerken of structuren zijn nodig om een aanbod te creëren of om de vraag te bundelen zodat er voldoende wil en draagvlak is om de verandering gestalte te geven. Het gemeentebestuur nodigt met de agenda iedereen uit om aan een toekomstbestendige stad een bijdrage te leveren en kiest afhankelijk van het initiatief haar rol.

Artikel delen: