Pilot samenwerking zorg Zwolle Zuid

Zwolle – Donderdagavond 4 juni presenteren het Diaconaal Platform Zwolle en het Sociaal Wijkteam Zuid een plan voor een pilot in Zwolle Zuid in het wijkcentrum naast de Jeruzalemkerk aan de Assendorperdijk. De avond begint om 19.30 uur.

Centraal die avond zal staan de samenwerking tussen wijkkringen, cq.gemeenschapskringen, en het Sociaal Wijkteam Zuid. In het gebied tussen informele zorg en formele zorg is er bijvoorbeeld veel te winnen.

Al een aantal jaren zijn er wijkkringen en gemeenschapskringen actief in Zwolle in de samenleving. Zij zorgen in eigen buurt voor een stuk welzijn en zorg. De meeste van deze kringen in Zuid zijn afkomstig uit de vier geloofsgemeenschappen in de wijk. In Zwolle zijn er zeker meer dan driehonderd wijkkringen. De bedoeling is om met een aantal kringen een pilot te starten in Zuid, waarin de samenwerking tussen Sociaal Wijkteam, de kringen en andere betrokken partners zoals de Wijkvereniging Zuid, meer gestalte gaat krijgen. Diverse professionele organisaties hebben aangegeven meer met vrijwilligers te willen samenwerken. Bijna iedereen is het erover eens dat het ook niet anders kan, met de huidige veranderingen in de zorg.

Donderdag 4 juni wordt het plan van de pilot uitgelegd door Wijkteam en Diaconaal Platform, tevens zullen een aantal kringen over hun ervaringen vertellen in de wijk en is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

De bedoeling is dat de pilot in augustus gaat starten.

Artikel delen: