Dialogen in wijken leiden tot aanpak kansen

Zwolle – Samen met wijkbewoners, wijkwerkers en andere betrokkenen heeft Zwolle geformuleerd welke opgaven in de verschillende buurten van de stad moeten worden opgepakt. De opgaven komen voort uit de zogenoemde wijkdialogen die eerder dit jaar zijn gevoerd. Die ontmoetingen in de wijken zijn weer gebaseerd op het Buurt-voor-Buurtonderzoek, waarin Zwollenaren hun stad waarderen.

De opgaves die nu opgepakt worden moeten kansen verzilveren, problemen oplossen of dreigende problemen voorkomen. In totaal zijn voor de verschillende Zwolse wijken 24 opgaven geformuleerd. Het merendeel daarvan betreft kansen. Zo kan in wijken als Aalanden, Assendorp en Zwolle-Zuid de betrokkenheid van bewoners bij sociale (zorg)kwesties goed gebruikt worden. Voor Berkum, Stadshagen en Wijthmen geldt dat juist voor betrokkenheid bij de leefbaarheid van de eigen buurt. Problemen die in een aantal wijken de komende periode aangepakt worden zijn bijvoorbeeld het terugdringen van (sociale) overlast in Kamperpoort en Diezerpoort en het bieden van meer ontwikkelkansen voor kinderen in Diezerpoort.

Preventie is volgens alle betrokkenen nodig in de binnenstad waar een toename van de (sociale) overlast voorkomen moet worden, en het terugdringen van parkeeroverlast aan de randen van de Wipstrik.

Burgemeester Henk Jan Meijer, in Zwolle onder meer verantwoordelijk voor het wijkgericht werken, is tevreden over de wijze waarop in de stad gezamenlijk gewerkt wordt aan het welbevinden van Zwollenaren in hun eigen buurt: “We hebben in onze stad een traditie om samen, van onderaf, de stad steeds wat mooier te maken. Dat past bij de Zwollenaren, en we worden er ook steeds beter in om het zo te organiseren dat we snel weten wat op welke plek nodig is. De combinatie van goed onderzoeken en samen de uitkomsten tegen het licht houden spreekt niet alleen mij erg aan, ik merk ook in de stad dat steeds meer mensen de schouders eronder willen zetten. Uit de laatste wijkdialogen blijkt dat er nog genoeg werk te verzetten is. Het is mooi om te zien hoe iedereen, wijkbewoners en wijkwerkers, dat aan willen pakken.”

Vanaf woensdag 3 juni 2015 is op de website van de gemeente Zwolle per buurt voor iedereen te lezen wat de opgaven zijn in de stad: www.zwolle.nl/jijbentaandebuurt. In diverse wijken is inmiddels al begonnen met het verzilveren van de kansen en het aanpakken van (potentiële) problemen.

Artikel delen: