Hoofdkantoor nieuw waterschap in Zwolle

Zwolle – De stuurgroep van het nieuw te vormen waterschap in West-Overijssel en Zuidwest-Drenthe heeft een voorlopig besluit genomen over de plek van het nieuwe hoofdkantoor. Met een breed draagvlak in de algemeen besturen van Groot Salland en Reest en Wieden is gekozen voor het kantoorpand Dokter Van Deenweg aan de Dokter van Deenweg 162 in Zwolle. Definitieve besluitvorming volgt na goedkeuring van beide algemeen besturen voor het investeringskrediet en bekrachtiging van de voorgenomen fusie door beide provincies.

hoofdkantoor_waterschap.jpg

In een zorgvuldig afwegingsproces zijn de bestaande kantoorgebouwen van de beide waterschappen en een aantal andere panden in Meppel en Zwolle met elkaar vergeleken. Het kantoorgebouw aan de Dokter van Deenweg is, na afweging van alle criteria, als voorkeursvariant naar voren gekomen. De eigenaar van dit pand is bereid het hoofdkantoor van Groot Salland en indien gewenst op termijn ook het huidige gebouw van Reest en Wieden in Meppel over te nemen. Daarmee worden voor het nieuwe waterschap financiële risico’s, zoals meerjarige leegstand, weggenomen.

De nu gemaakte keuze zorgt er voor dat een van de fusiedoelen, verlaging van de huisvestingskosten, daadwerkelijk kan worden gehaald.

Huidige panden niet groot genoeg
Een ander voordeel is, dat het nu leegstaande kantoorpand Dokter Van Deenweg al in de eerste helft van 2016 kan worden betrokken. Grote verbouwingen aan bestaande panden zijn dan niet nodig. Geen van de beide huidige panden was groot genoeg om de toekomstige medewerkers te huisvesten.

Medewerkers werken in het hele gebied
Uiteraard werkt maar een groot deel van de 550 medewerkers vanuit het nieuwe hoofdkantoor. Het fusiewaterschap heeft, verspreid over haar hele werkgebied in Drenthe en Overijssel, vele andere panden, zoals werkplaatsen, steunpunten en zuiveringsinstallaties. Vanuit het hoofdkantoor en de verschillende locaties kan straks adequaat en efficiënt inhoud en uitvoering worden gegeven aan de taken: zorgen voor waterveiligheid, voor droge voeten, voor voldoende water én zorgen voor schoon water.

De filosofie van het nieuwe waterschap is: Centraal wat moet, decentraal wat kan. Contact en binding met inwoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in de beide provincies staat in het nieuwe waterschap centraal.

Artikel delen:
Reacties 53
 1. Het mag wat kosten allemaal en dat voor een nutsbedrijf, vraag me ik betaal waterschapsbelasting voor zaken als waterkwaliteit, dijkbewaking etc. Niet voor dit soort megalomane bouwprojecten.

 2. 😉 Gelukkig heb je in Zwollywood welhaast “Mokumse toestanden” verkeerslichten voor fietsers zijn niet altijd heilig en toen ik gister weer naar Stadshagen fietste…stukkie voorbij de Pannenkoekendijk; vroeg ik me echt af of ik niet tegen het verkeer in fietste omdat ik allemaal tegenliggers mocht begroeten. Bleek aan de overkant geen fietsruimte te zijn in Fietstad 2014. Ach, misschien maar beter ook “nixxx is perfect” en nietsvermoedend niet eens tegendraads zijn, geeft dan ook wel weer een lekker gevoel. Links vind ik in elk geval beter klinken als je van beiden de s afhaalt:

  recht = zo saai
  link = mooi link en een internet link…heeft allemaal wat heerlijk rebels.

 3. @ Leonardo: Eens… Dat is mijn frustratie ook een beetje want ik ben natuurlijk ook een gewone ingezetene (mooi woord he) van een waterschap. Bij het ene waterschap hebben de boeren in elk geval aansprekender tarieven dan bij het ander. Het zelfde geldt voor de categorie industrie. Voor de ingezetenen (zeker voor wat betreft WGS en R&W) scheelt het geloof ik niet zoveel. Waarbij ik het dan natuurlijk ook weer interessant vind hoe de tariefstijging en -daling zich door de jaren heen verhoud. En we hoeven ons natuurlijk nog helemaal niet af te vragen hoe de situatie (natuurlijk vooral mbt de ingezetenen!) na dit jaar zal zijn. Maar als je bewust gestemt hebt……heb je je mening een beetje aan het bestuur kunnen presenteren.

 4. Hmm, zo’n locatie die er duur uitziet doet mij ook de wenkbrouwen fronsen, als ’t van belastinggeld gaat. En nogwel voor zoiets vaags als ‘waterschap’. Er is vast een graslandje ergens op een industrieterrein, waar een paar barakken met wat kantoorinrichting erin ook uitstekend volstaan!

 5. Ja de bobo’s van de waterschappen hebbne het weer goed voor elkaar. Er worden straks miljoenen uitgetrokken voor de verbouwing. Mag een paar cent kosten want de burger betaald toch.
  Zet maar inderdaad maar een paar barakken ergens neer.

 6. Deze kantoorruimte stond al geruime tijd leeg, heeft de juiste omvang en een acceptabel huurprijsniveau voor een organisatie als het waterschap en komt bij mij vooral over als een logische beslissing.

  Opmerkingen als ‘megalomane bouwprojecten’ en ‘locaties die er duur uitzien’ raken kant nog wal.

  En hoezo worden er miljoenen uitgetrokken? Ze huren het! De totale huisvestingskosten worden ermee verlaagd. Dat is GOED voor de belastingbetaler.

 7. Grappig, wederom zijn er mensen die van alles roepen maar blijkbaar niet de moeite nemen het stuk even te lezen! En als het Waterschap iets vaags voor je is moet je misschien eens de moeite nemen je te verdiepen om dan te kunnen constateren dat het Waterschap toch wel heel nuttige werkzaamheden uitvoert.

 8. Niks melanomaan. Gewoon één uit de dertien van een dozijn. Maar zal verder wel goed zijn. Ik geloof wel in die bezuiniging.

  @Dick (15:18), over dat fietspad langs de Katerdijk aan de kant van het Zwartewater is nagedacht. Heb je geen last van de op- en afrit van de A28. Hetzelfde geldt voor het fietspad langs de Roelenweg.

 9. Verbouwen van de huidige locaties zou vele miljoenen gaan kosten.
  Nu wordt er een leeg staand gebouw betrokken en bespaart men veel geld.
  Prima oplossing dus.

 10. Ja het geld moet rollen bij de waterschappen het kan niet op.
  Gewoon samenvoegen bij de provincies kun je miljoenen besparen.
  Als er nog steeds mensen zijn die op allerlei weblogs kunnen reageren onder werktijd van het waterschap dan is er flink wat te besparen.

 11. Laten we blij zijn dat we gezond en schoon water uit onze kraan krijgen. Men vindt dit heel normaal, maar in vele (ook EU) landen is dit niet helaas niet zo. Ik begrijp daarom niet dat mensen zich druk maken om het feit dat ze een doodnormaal kantoorpand huren, ze moeten toch ergens werken?

 12. Nou heel mooi gesproken Rudy,maar waar ik mij wel druk over maak dat dit een geldverslindende organisatie is waar jij en ik ons belastinggeld aan betalen.Wekelijk waar alles kan binnen deze logge organisatie aan geld geen gebrek.Ik zou zeggen verdiep je er maar eens in en je zult je denk ik wel een andere mening hier over krijgen.

 13. Dan kun je misschien uitleggen waarom het goedkoper en beter is om de waterschappen op te heffen en de taken bij de provincie te leggen. En hoe zo’n omschakeling te doen is zonder natte voeten te krijgen. (Mijn ervaring is dat de overheid helemaal niet goed is in het verplaatsen van verantwoordelijkheden. Denk maar aan het PGB-drama wat zich op dit moment afspeelt.)

 14. @Abel.
  Geef eens tekst en uitleg over je beweringen dat er geld in overvloed is bij het waterschap en waar werkelijk alles kan.

 15. hahaha als er een feest wordt gegeven het duurste van het duurste aangerukt.Ook de leidinggevenden laten zich niet onbetuigd in een aantal zaken.Maar jij werkt er zelf uit je reactie op te maken.

 16. Nee ik werk daar niet.
  En dat hoeft ook niet om bepaalde dingen te weten te komen.
  Maar jouw insinuaties in deze raken kant noch wal.
  Kom dus maar met concrete voorbeelden. 🙂

 17. Totaal ongeloofwaardig wat jij nu zegt maar je zult er wel familie of dergelijke hebben werken anders reageer je niet zo fel.Ik zal je even een klein voorbeeld geven stond gisteren in de krant Waterschap moet een directeur 900.000 euro afkoopsom geven, ja je ziet het goed 900.000 euro.Dat is 1 klein voorbeeldje en dan heb ik nog vele voorbeelden vanuit het verleden bronnen binnen het waterschap en daarbuiten.Concreet genoeg of nog niet.En dat onderzoek van jou zal wel bestaan uit googlen lekker vanuit de luie stoel.

 18. Och tsja, ik gun die ambtenaren best een prettige werkplek, begrijp me
  hopelijk niet verkeerd. Zolang de (mis)-instantie waterschap nog bestaat doen ze de dingetjes die ze doen niet fout. Sloten uitbaggeren enzo, en dan geheel politiek correct uitvogelen of de boeren of de burgers daarvoor het meest zouden moeten betalen.

  ’t is alleen dat ik denk dat het bestaan van zo’n instantie gewoon
  een smurrie is van luitjes die weinig meer te doen hebben dan zich
  zorgen maken over hoe ze zo lang mogelijk ervan kunnen profiteren.

  Allen weten dat zulks niet heel erg lang meer is …

 19. Ben je gewoon tegen het bestaan van waterschappen, Hikstad? Sloten uitbaggeren vind je prima, maar volgens mij is dat maar een kleine taak van waterschappen. De meeste sloten worden uitgebaggerd door de boeren die het land bezitten.
  Wat vind je van de andere waterschapstaken? De waterschappen zijn een uitvoerende overheid en is verantwoordelijk voor het watersysteembeheer (kwantiteit, kering en waterkwaliteit) en zuiveringsbeheer (zuivering van afvalwater).
  Die taken kunnen natuurlijk ook door de provincies worden overgenomen. Wat dat oplevert weet ik niet. Het zal niet veel goedkoper zijn. De enige kosten die verdwijnen zijn die van de besturen van de 24 (binnenkort dus 23) waterschappen, maar de circa 10.000 waterschapsambtenaren zullen gewoon hun taken moeten blijven uitvoeren.
  Persoonlijk denk ik dat uitvoering van die taken in betere handen is bij een functioneel dan bij een algemeen bestuur.

 20. Ahum, schorsing na 1e termijn. Je kunt het (met de PS fracties in Drenthe eens zijn of niet) maar de PVV had een duidelijk verhaal en m.n. VVD en CDA twijfelden. Geloof niet dat ze een stok tussen de fusie-wielen gaan steken. En dat dacht ik vooraf nog wel….
  Verzoek tot uitstel naar september lijkt veel steun te krijgen.
  Vergadering wordt heropend met het woord voor GS-leden.

  PS van Prov. Overijssel, die gelijktijdig vergadert, is nog niet aan de fusie toe.

 21. Jacques is in de PvdA-vorm die we kennen uit de tijd dat ie landelijk onderhandelaar Verhagen (CDA) en hijzelf…met een rat vergeleek.
  “Minister we hebben er over nagedacht en we hebben een fusie maar er veranderd nixxx.”…mijn aanname “fusie draagt bij aan duurzaamheid, betaalbaarheid etc en dat dat goed is voor werkgelegenheid etc”…”Volgens mij moet deze fusie leiden tot behoud van kwaliteit…aannames: geen verlies van arbeidsplaatsen; geen prikkel om te verhuizen…100 medewerkers van de buitendienst blijven werken waar ze zitten…voorbeelden…het pand: heldere afspraak: pand blijft max. een jaar open om dat pand opnieuw te vullen…na onderhandelingen met o.a. gemeente Meppel”.

 22. 2 daaropvolgende gedeputeerden pleiten ook voor een time-out tot september.

  De laatste vraagt hoe het (ook te volgens via een livestream) bij Prov. Overijssel gaat.

 23. VVD-er vraagt of er niet 2 trajecten worden begaan. Gedeputeerde vindt van niet. Tichelaar: sleepnet ophalen; wat is er nu gewisseld. Misschien heb ik een te skerpe toon gebruikt (ik: NEE).

  Overweging: Kunnen we notitie aanhouden tot eind augustus of begin september? Of is er nog een andere optie waarbij de start van het fusiewaterschap pas op zijn vroegst 1 januari 1217 zou worden?

  Gedeputeerde: Dan zou mevr Bijleveld (CvK) ook een besluit van uitstel moeten nemen.
  Tichelaar ziet geen probleem.

  Voorzitter: 2e keer 10 minuten schorsing, waarna gevraagd zal worden om reacties.

 24. PvdA: wil instemmen met alles wat tot behoud van werkgelegenheid kan leiden.
  GL: er zal niet meer veranderen door meer cijfers. We zeggen niet zomaar “ja” (niet alleen om de werkgelegenheid).
  VVD: wat zijn de consequenties van uitstel (en eventueel afstel)?
  Volgens mij ook voor uitstel.
  Stemlokaal: stemt in met uitstel en de situatie.
  PVV: Stemt ook in met voorstel tot uitstel om in september verder kijken.
  CDA: Akkoord met uitstel en extra raadsvergadering op 26 augustus.
  SP: We gooien de deur niet gelijk dicht, wellicht komt er nog wat moois langs. Gaan voor 26/8.
  Ouderen. Instemming met voorstel tot uitstel.

 25. Waterschapsfusie strandt

  De twee waterschappen willen samensmelten tot het waterschap Drents Overijsselse Delta. Op zichzelf is de PvdA daar niet tegen, maar dat de fusie ertoe leidt dat het waterschapskantoor in Meppel sluit is wel een belangrijk argument om tegen te stemmen. De vestiging van het hoofdkantoor in Zwolle betekent het verlies van 200 arbeidsplaatsen in Meppel. Drenthe verliest daarmee tevens het laatste waterschapskantoor.

  Gedeputeerde Ard van der Tuuk (Water en waterschappen, PvdA) protesteerde daar al tegen, maar stelt formeel dat het nieuwe waterschap zelf verantwoordelijk is voor waar het kantoor wil houden. Voor de PvdA-fractie is dat een onvoldoende redenering. ,,De argumentatie is heel dun”, zegt Statenlid Maaike Bakker, die in PS het woord voert over de kwestie.

  Nadelig

  Volgens Bakker heeft de fusie van de waterschappen voor Drenthe alleen maar nadelen. ,,Inhoudelijk zien we eigenlijk geen voordelen en een nadeel is dat de afstand tussen burgers en ingelanden wordt vergroot. En de financiële winst heeft men ons onvoldoende duidelijk kunnen maken. In elk geval is die niet groot genoeg om tot lagere tarieven te leiden. Bovendien blijkt dat dezelfde winst ook voor de individuele waterschappen te behalen is.”

  ,,Het is onze taak in het belang van Drenthe te stemmen en dit is overduidelijk niet in het belang van onze provincie”, vervolgt Bakker. Omdat naar verluidt ook het CDA tegen de fusie zal stemmen, lijkt het erop dat het fusieplan het in de Staten niet gaat halen. Ook GroenLinks, SP en SterkLokaal zijn tegen, waardoor de opstelling van PVV en D66 cruciaal is.

  Moeilijke positie

  Laatstgenoemde partij bevindt zich in een lastig parket omdat de dijkgraaf van Reest en Wieden, Marga Kool, naast verklaard voorstander ook prominent lid van D66 is. In de gemeenteraad van Meppel steunde D66 vorige week een motie tegen het vertrek van het waterschapskantoor.

  Als Drenthe tegen stemt, ontstaat een ingewikkelde staatsrechtelijke situatie omdat Provinciale Staten van Overijssel zich waarschijnlijk vóór de fusie zullen uitspreken. De patstelling die daardoor ontstaat zal doorbroken moeten worden door de kwestie aan de Raad van State voor te leggen. (bron: dvhn.nl)

 26. Situatie,

  Provinciale Staten over fusievoorstel

  Vanmiddag hebben de Provinciale Staten van Drenthe en Overijssel vergaderd over het fusievoorstel tussen Groot Salland en Reest en Wieden.

  In Overijssel hebben Provinciale Staten ingestemd met het fusievoorstel. 31 statenleden stemden voor en 14 tegen.

  In Drenthe hebben Provinciale Staten en de Commissaris van de Koning, in zijn functie als Rijksheer, besloten het besluit over de mogelijke fusie aan te houden en op 26 augustus hierover een extra vergadering Provinciale Staten te beleggen met als doel dan een besluit te nemen.

  Er is gesproken over belangrijke items als de huisvesting, behoud van de werkgelegenheid in Drenthe, nut en noodzaak van de fusie en de meerwaarde van de fusie Drenthe om de fusie.

  De Staten willen over deze onderwerpen meer informatie.

  De beide Commissarissen van de Koning is verzocht in overleg te treden met de beide dijkgraven en voor 26 augustus te rapporteren over hun bevindingen.

  Vandaag worden de beide AB??en, zoals afgesproken, in Zwolle en Meppel geïnformeerd over de bevindingen

 27. Fusievoorstel tussen Groot Salland en Reest en Wieden.

  In Overijssel hebben Provinciale Staten ingestemd met het fusievoorstel. 31 statenleden stemden voor en 14 tegen.

  In Drenthe hebben Provinciale Staten en de Commissaris van de Koning, in zijn functie als Rijksheer, besloten het besluit over de mogelijke fusie aan te houden en op 26 augustus hierover een extra vergadering Provinciale Staten te beleggen met als doel dan een besluit te nemen.
  Er is gesproken over belangrijke items als de huisvesting, behoud van de werkgelegenheid in Drenthe, nut en noodzaak van de fusie en de meerwaarde van de fusie Drenthe om de fusie.
  De Staten willen over deze onderwerpen meer informatie.
  De beide Commissarissen van de Koning is verzocht in overleg te treden met de beide dijkgraven en voor 26 augustus te rapporteren over hun bevindingen.

  Vanochtend (NU wellicht) vergadert de stuurgroep over de bevindingen in beide vergaderingen.
  Vanavond worden de beide AB??en, zoals afgesproken, in Zwolle en Meppel geïnformeerd over de bevindingen.
  —-
  Er is hier een vermoeden waar e.e.a. op uit gaat draaien.

 28. spreek dat dan uit, dick:”Er is hier een vermoeden waar e.e.a. op uit gaat draaien.”

  Overijssel heeft vast nog wat wisselgeld8)

 29. @ drama, vond het mooier er een cliffhanger van te maken. 8)

  Maar ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Mocht die Tichelaar al lang. Gezien zijn politieke kleur zal jou dat niet heel erg verbazen. Onze dijkgraaf = gewoon heel goed. Heeft ook politiek bedreven voor D’66.

  Over de dijkgraaf van WGS kan ik niets zeggen en de CvK van Overijssel…tja best wel wat positiefs over gehoord. Kan me haar nog vaag…heel vaag herinneren van haar Haagse tijd voor het CDA.
  Ze moeten dus in overlegtreden voor 26/8.

  Die fusie komt er wel. Plasterk heeft ook als doel zo weinig mogelijk wp-en in NL te houden. Maar ik denk dat er niet makkelijk over de Drentse delegatie zal kunnen worden heen gelopen. Denk (puur persoonlijk he) dat ze in zullen zetten op ‘tenminste nog wat’ werkgelegenheid in Meppel.

 30. waardeloze clifhanger, dick.

  “er is hier een vermoeden” duidt op een mening die door meerdere medewerkers wordt gedeeld. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er bij jullie manier van “werken” geen tijd is om onderling te communiceren; en het is nogal een onderwerp wat een ieder van jullie aangaat. Dus laat horen wat “men” er van vindt.

 31. Het is mijn mening en volgens mij zijn er wel een paar (in de orde van grootte van 2) die mijn mening delen. Vanzelfsprekend brand ik mijn vingers niet aan het “spreken voor een ander”.

  Logisch vervolg vind ik dit feit van gisteravond:

  De algemeen besturen van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden hebben met teleurstelling kennis genomen van het feit dat de Provinciale Staten van Drenthe het besluit over de fusie hebben uitgesteld tot 26 augustus.

  Besturen blijven achter fusie staan

  Beide besturen blijven achter de fusie staan, maar hebben donderdag 2 juli jl. moeten besluiten het kredietvoorstel voor de aankoop van de centrale huisvestingslocatie af te wijzen. De besturen menen dat pas over een krediet voor de huisvesting kan worden besloten als de besluitvorming over de fusie door Provinciale Staten van Drenthe is afgerond.

Reageer