Nominatie Deltion voor Gouden Prokkel

Zwolle – Van maandag 1 tot en met zaterdag 6 juni is het Prokkelweek in Nederland. Dé week waarin ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking centraal staan. Iets dat in tijden van de participatiesamenleving steeds belangrijker wordt.

 

Tal van mensen, bedrijven, gemeenten en stichtingen zijn die week actief. Bedrijven en overheden nodigen mensen met een beperking uit stage bij hen te komen lopen. Naar verwachting maken meer dan 1.500 mensen met een verstandelijke beperking daarvan gebruik. Ook op scholen, in wijken, buurten en bij verenigingen komen mensen met en zonder beperking samen. Om met elkaar te sporten, te zingen, te koken, te eten of een les te volgen. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar het in de Prokkelweek om draait! Nominatie Deltion: Cliënten van de Twijn, JP van de Bent en Frion gaan een dag stage lopen op het Deltion College binnen een van de beroepsopleidingen. Zo kunnen de cliënten sleutelen aan de rally auto en een rondje rijden, bakken bij de bakkerij of meedraaien bij een echte kinderopvang.

Gouden Prokkel als inspiratie

Uit de ruim 350 initiatieven zijn vijftien Prokkels genomineerd voor de Gouden Prokkel. Gouden Prokkels zijn bedoeld om te laten zien hoe inspirerend, divers en leuk ontmoetingen tussen mensen met en mensen zonder beperking kunnen zijn. Met deze prijs wordt dat zichtbaar en kunnen anderen daar weer inspiratie uit halen.

 

Er zijn drie categorieën: Prokkelen in de samenleving, Prokkelstages en Mensenrechten Prokkel. De Gouden Prokkels worden op vrijdag 26 juni uitgereikt door staatssecretaris Martin van Rijn.

Artikel delen: