Participatieraad Zwolle zoekt leden

Zwolle – De Participatieraad Zwolle zoekt nieuwe leden: enthousiaste, nieuwsgierige en gedreven mensen met een groot, relevant netwerk in de Zwolse samenleving. En met een brede belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken.

participatieraadzwolle.jpg 

De Participatieraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders van de  gemeente Zwolle over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid. Dat doet zij onder andere op grond van signalen vanuit de Zwolse samenleving. Leden van de Participatieraad vinden deze signalen bijvoorbeeld via klankbordgroepen, bijeenkomsten, platforms en activiteiten die zij bezoeken. Daar ontmoeten en spreken zij mensen die direct te maken hebben met thema’s waar de Participatieraad zich voor inzet. Verhalen, tips en problemen die de Raad daar opvangt, gebruikt zij als input voor haar gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College.

Zwollenaren met interesse voor de functie vinden op de website van de Participatieraad de volledige vacature: http://participatieraadzwolle.nl/2015/05/participatieraad-zwolle-zoekt-leden/.

Artikel delen: