Nacht van de Student voor inspraak

Zwolle – Inspraak van studenten is op dit moment een belangrijk thema in de Nederlandse politiek. Op veel Universiteiten is deze inspraak al uitvoerig aan bod gekomen. Omdat het Studenten Overleg Orgaan Zwolle graag wil dat deze discussie ook in Zwolle wordt gevoerd, organiseert het overleg orgaan op Hogeschool Windesheim de Nacht van de Student.

Voorzitter Diederik Engeltjes: “Helaas merken we dat het soms lastig is om de hbo’er actief te betrekken bij de Hogeschool. Studenten maken netjes hun opdrachten en tentamens, maar daar houdt het dan ook op.” De voorzitter hoopt deze nacht studenten aan het denken zal zetten over inspraak op hun Hogeschool. “Dit is de ultieme kans om je stem over Windesheim te laten horen”. Gedurende de avond (en nacht) zullen er diverse workshops plaats vinden en kunnen mensen natuurlijk volop met elkaar in gesprek gaan. Onder andere de Centrale Medezeggenschapsraad zal acte de présence geven, Jan Willem Meinsma en Hans Cornelissen van het College van Bestuur zullen aanwezig zijn en verder zal de Landelijke Studenten Vakbond aanwezig een duit in het zakje doen.

Om te laten weten dat het menens is, zal het SOOZ de bestuurskamer van Jan Willem Meinsma bezetten. Engeltjes: “Misschien gaan we er wel overnachten”.

De Nacht van de Student zal op 15 juni plaats vinden. Verdere informatie is ook op de website van het SOOZ te vinden. www.sooz.nl/denacht/

SOOZ staat voor Studenten Overleg Orgaan Zwolle. De organisatie behartigt de belangen van de Zwolse student naar de buitenwereld, zowel van de georganiseerde student als de individuele student.

Artikel delen: