300 sociale huurwoningen sneller gebouwd

Zwolle – De gemeente Zwolle en deltaWonen ondertekenen op 3 juni op de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam, de overeenkomst voor de versnellingsactie. Met deze ondertekening is de overeenkomst om gezamenlijk versneld 300 sociale huurwoningen in Zwolle te bouwen officieel.

huurwoningen_kaart.jpg

Al eerder dit jaar maakten beide partijen hun voornemen voor het realiseren van deze ambitieuze doelstelling bekend. De gemeenteraad van Zwolle gaf onlangs ook haar goedkeuring.

De versnellingsactie
De gemeente Zwolle en woningcorporatie deltaWonen gaan samen versneld circa 300 sociale huurwoningen bouwen in Zwolle. De partijen hebben 14 locaties geselecteerd die daarvoor in aanmerking komen. Ook zijn afspraken gemaakt over de financiering en de samenwerking. De twee partijen gaan deze intensieve samenwerking aan om tegemoet te komen aan een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid, namelijk: het realiseren van meer sociale woningbouw in Zwolle. Deze actie wordt ook ondersteund door de andere Zwolse corporaties SWZ en OpenbaarBelang.

Het vervolg
Nu de overeenkomst formeel is bekrachtigd, is de volgende stap om invulling te geven aan de concrete uitwerking van de plannen. De bouw van de eerste woningen, die vallen onder de noemer van de versnellingsactie, start al deze zomer. De bewoners ontvangen nog voor het eind van dit jaar de sleutel. Ook de bouw op de overige 13 locaties -die verspreid door de stad liggen- volgt spoedig.

Investeringen
Om de locaties te ontwikkelen is een investering nodig van ongeveer € 1,8 miljoen. Beide partijen nemen hiervan de helft voor hun rekening. Ook voor het afdekken van de risico’s, die zijn begroot op € 700.000 nemen de partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In totaal vraagt deze opgave van de gemeente een investeringsbudget van € 1,5 miljoen. Naast de extra bijdrage investeert deltaWonen in totaal ongeveer 50 miljoen in de ontwikkeling van de locaties.

Over deltaWonen
DeltaWonen is een actieve corporatie met bezit in de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek; twee steden en een landelijke gemeente. In het werkgebied van deltaWonen wonen ongeveer 200.000 mensen. Van deze 200.000 mensen wonen er circa 40.000 in onze 15.000 woningen. DeltaWonen biedt nu en in de toekomst woon- en leefkwaliteit, in het bijzonder voor mensen die dat niet zelf kunnen realiseren. Duurzaamheid is voor deltaWonen één van de belangrijkste thema’s.

Gemeente Zwolle
Er is in Zwolle grote behoefte aan uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen. Het doel van de versnellingsactie is de wachttijd voor sociale huurwoningen gelijk te houden, maar liever nog, te verkorten. Wethouder Nelleke Vedelaar: “Deze versnellingsactie levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de ambitie uit het coalitieakkoord om in totaal 400 sociale huurwoningen toe te voegen aan de stad.”

Artikel delen:
Reacties 5
  1. Prima initiatief!
    Het bijgevoegde kaartje is trouwens veel te onduidelijk en te klein om goed te zien om welke lokaties het gaat.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.