Geen huur moestuintjes op braakliggende grond

Zwolle – Bouwgrond dat in Zwolle braak ligt en voorlopig niet bebouwd wordt verandert steeds vaker in een speeltuin of wordt door buurtbewoners gebruikt als moestuin.  De gemeente is blij met het tijdelijk ander gebruik van de grond, en zette daar al eerder op in met een aantal maatregelen om dergelijke initiatieven mogelijk te maken. Zwolle wil tijdelijk ander gebruik nog meer ondersteunen en vraagt voortaan bijvoorbeeld geen huur meer voor grond waarop Zwollenaren tijdelijk een groentetuintje aanleggen.

 

moestuin.jpg 

 

Sinds Zwolle het vanaf 2012 mogelijk maakt  om braakliggende bouwgrond in de stad te gebruiken voor initiatieven van omwonenden en andere vormen van ander gebruik zijn vele tientallen plannen en ideeën samen met de mensen uit de stad opgepakt. Een deel van de plannen ging om verschillende redenen niet door, heel veel initiatieven kwamen echter wel van de grond. Tijdelijk ander gebruik leidt zo tot toegevoegde waarde: de braakliggende grond krijgt maatschappelijk nut, en de gezamenlijke aanpak zorgt in de buurt voor sociale cohesie.

In kaart

De gemeente heeft op basis van alle ervaringen van de eerste jaren nu beoordeeld hoe (aan)vragen bij tijdelijk anders gebruiken nog beter opgepakt kunnen worden. Zo gaat de gemeente ervoor zorgen dat mensen met ideeën en vragen over tijdelijk ander gebruik zo snel mogelijk door de gemeente verder geholpen worden. Voor tijdelijke moestuinen op braakliggende bouwgrond wordt geen huur meer gevraagd, alleen een eenmalige bijdrage. En de gemeente onderzoekt of de gronden die in aanmerking komen voor tijdelijk ander gebruik beter in kaart gebracht kunnen worden voor geïnteresseerden zodat voor initiatiefnemers duidelijk is wat de mogelijkheden zijn in Zwolle.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Braakliggend terrein dient (her)ontwikkeld te worden, alleen al vanuit een esthetisch oogpunt. Het is een doorn in het oog van omwonenden. Het is mooi te zien dat er lokale initiatieven genomen worden om van zo’n stuk ongebruikte grond wat moois te maken. Het zou fraai zijn als de gemeente dit burgerinitiatief meer zou ondersteunen dan louter gedogen, zeker wanneer de (her)ontwikkeling lang(er) duurt (dan verwacht). Ook siert het menig buurt op, waardoor mensen met meer plezier wonen in hun buurt. Lijkt mij een kwestie van win-win.

Reageer