Meer asbest aangetroffen in nieuwe Stadkamer

Zwolle – In het gebouw aan de Zeven Alleetjes waar de Stadkamer haar nieuwe onderkomen krijgt, is meer asbesthoudend materiaal aangetroffen dan werd verwacht. Dat blijkt uit het asbestonderzoek dat de gemeente Zwolle ter voorbereiding op de verbouwing onlangs heeft uitgevoerd. Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten wordt het risico voor de gezondheid van mensen die in het gebouw hebben gewerkt of in het gebouw aanwezig zijn geweest verwaarloosbaar geacht.

Van het voormalige GGD-gebouw worden drie gebouwdelen geschikt gemaakt voor huisvesting van de Stadkamer. Voorafgaand aan de verbouwing is een uitgebreid (een zogenaamd destructief) onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest.

In twee van de drie gebouwdelen is sprake van veel toepassingen van asbesthoudend materiaal in met name de constructie van het gebouw. Er is onder meer asbest aangetroffen achter vaste muren en platen en in materialen zoals kitten en bitumen.
Asbest vormt een risico voor de gezondheid als losse asbestvezels (langdurig) worden ingeademd. Bij de aangetroffen toepassingen van asbesthoudend materiaal gaat het vooral om materiaal waar asbest in lage concentraties voorkomt en waarbij de asbestvezels stevig vast zitten in het materiaal. In kleinere hoeveelheden is ook materiaal aangetroffen waarin hogere concentraties asbest zijn verwerkt. Deze materialen zijn zodanig in het gebouw toegepast dat de kans dat gebruikers en bezoekers aan asbestvezels zijn blootgesteld verwaarloosbaar is.

De gemeente Zwolle beoordeelt de resultaten van het onderzoek de komende tijd om duidelijk te krijgen wat de gevolgen zijn voor de planning van de verbouwing.

De GGD IJsselland informeert haar medewerkers en de voormalige gebruikers van het gebouw over de uitkomsten van het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Asbest is in de jaren 50, 60 en 70 een materiaal geweest dat veelvuldig gebruikt werd in de bouw in verschillende toepassingen, omdat het bijzonder veel zinvolle eigenschappen bezit. Kentering in het gebruik kwam toen er een correlatie gevonden werd tussen de asbestvezels (!) en kanker. Tegenwoordig wordt er moord en brand geschreeuwd wanneer er ergens asbest gevonden wordt, terwijl dat eigenlijk geen uitzondering is bij gebouwen uit die tijd. Laat het oud-GGD-gebouw uit die tijd stammen, net als tal van flats en panden in Zwolle.

    In de flat hier werd in/om de standbuis van de keukens naar de riolering werd asbest gevonden. Dit is professioneel en zonder gevaar voor de bewoners verwijderd door een lokaal bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestverwijdering. Voorafgaand aan de werkzaamheden werd er asbestcontrole gehouden. De controleur had een blauwdruk van de flat en vermoedelijke (!) lokaties van asbest. Met zulke slechte administratie is het voor de hand liggend dat je bij werkzaamheden méér asbest dan verwacht aantreft. Wederom geen grote verrassing dus dat dat hier in de flat zo was, de flats aan de Pieter Steynstraat en dus ook in het oud-GGD-gebouw, want ook bij die flats zal de lokaties van asbesthoudende materialen slecht gedocumenteerd zijn…

    Asbest is geen storm in een glas water, maar het is vrij onrealistisch om elke vondst ‘verrassend’ te noemen.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.