Wijkdialogen leiden tot aanpak kansen

Zwolle – Zwolle heeft samen met wijkbewoners, wijkwerkers en andere betrokkenen benoemd welke onderwerpen (opgaven) in de verschillende buurten van de stad moeten worden opgepakt. Deze opgaven komen voort uit de zeer goed bezochte wijkdialogen waar de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurtonderzoek zijn besproken. De opgaven waarmee we samen aan de slag gaan moeten kansen verzilveren, problemen oplossen of dreigende problemen voorkomen.

In totaal zijn voor de verschillende Zwolse wijken 24 opgaven genoemd. Het merendeel daarvan betreft kansen. Zo kan in wijken als Aalanden, Assendorp en Zwolle-Zuid de betrokkenheid van bewoners bij sociale (zorg)kwesties goed gebruikt worden. Voor Berkum, Stadshagen en Wijthmen geldt dat juist voor betrokkenheid bij de leefbaarheid van de eigen buurt. Problemen die in een aantal wijken de komende periode aangepakt worden zijn bijvoorbeeld het terugdringen van (sociale) overlast in Kamperpoort en Diezerpoort en het bieden van meer ontwikkelkansen voor kinderen in Diezerpoort. Preventie is volgens alle betrokkenen nodig in de binnenstad waar een toename van de (sociale) overlast voorkomen moet worden, en het terugdringen van parkeeroverlast aan de randen van de Wipstrik.

Burgemeester Henk Jan Meijer is tevreden over de wijze waarop in de stad gezamenlijk gewerkt wordt aan verbeteringen: “We hebben in onze stad een traditie om samen, van onderaf, de stad steeds wat mooier te maken. De combinatie van goed onderzoeken en samen de uitkomsten bespreken spreekt niet alleen mij erg aan, ik merk ook in de stad dat steeds meer mensen de schouders eronder willen zetten. Uit de laatste wijkdialogen blijkt dat er nog genoeg werk te verzetten is. Het is mooi om te zien hoe iedereen, wijkbewoners en wijkwerkers, dat aan willen pakken.”
 
Op de website van de gemeente Zwolle is per buurt te lezen wat de opgaven zijn in de stad. Bent u benieuwd wat de opgaven zijn voor uw wijk en welke initiatieven al in gang zijn gezet? Ga naar www.zwolle.nl/jijbentaandebuurt.
Artikel delen: