F-16 inspecteert dijken bij Zwolle

Zwolle – Donderdagmorgen tussen 10.30 en 11.00 uur heeft een F-16 straaljager van de vliegbasis Volkel een “oefen-inspectietocht” uitgevoerd over de dijken langs de Vecht bij Zwolle.

 

Ter hoogte van jachthaven Terra Nautic had het waterschap een aantal probleemlocaties met zandmeevoerende wellen nagebootst. Door de oefenvlucht moet blijken of de vanuit de F 16 gemaakte beelden gebruikt kunnen worden bij hoogwatersituaties op de Vecht en IJssel. De beelden zijn gemaakt vanaf ca. 1,5 km hoogte. Als er lange tijd hoogwater tegen dijken staat, stroomt er op diverse locaties water door en onder de dijken. Een gevaarlijke situatie ontstaat echter als met het water, ook zand van wordt mee gevoerd. Er ontstaan dan tunnels onder de dijken, de zogenaamde zandmeevoerende wellen. De dijken kunnen hierdoor bezwijken waardoor doorbraken ontstaan.

Bij hoogwatersituaties zet het waterschap vrijwilligers in van het dijkleger om de dijken te inspecteren. Zij inspecteren enkele honderden kilometers dijk. Sommige locaties zijn moeilijk te bereiken. Ondersteuning van een F 16 kan dan uitkomst bieden om de veiligheid van de dijken beter te kunnen beoordelen. Verdachte locaties worden door de analisten van Defensie in beeld gebracht. Het  waterschap kan hier dan gerichte controles op uitvoeren en maatregelen treffen.

Artikel delen:

Reageer