GL wil ‘maatschappelijke medezeggenschap’

Zwolle – GroenLinks wil verkennen wat de mogelijkheden zijn om de inwoners van Zwolle meer beslissingsbevoegdheid te geven op de woningcorporaties, zorginstellingen en schoolbesturen in de stad. Want zulke maatschappelijke instellingen zijn heel belangrijk voor mensen, ook als ze er niet werken, huren, zorg krijgen of onderwijs volgen. Bij de algemene politieke beschouwingen overhandigt fractievoorzitter Patrick Rijke een initiatiefvoorstel hierover aan burgemeester Meijer.

Rijke: "GroenLinks wil ‘de Zwolse samenleving’ – huurders, ouders, cliënten en andere Zwollenaren – meer invloed geven op het beleid van maatschappelijke instellingen." Met een discussienota wil de partij in de gemeenteraad samen met andere partijen de mogelijkheden verkennen om Zwollenaren meer zicht en zo mogelijk zelfs beslissingsbevoegdheid te geven op de Zwolse woningcorporaties, schoolbesturen en de zorginstellingen die in onze stad actief zijn.  Al deze instellingen werken immers met maatschappelijk geld, hebben een inhoudelijke (en soms financiële) relatie met de gemeente en leveren diensten aan vele Zwollenaren. “Wij denken dat er in onze stad voldoende betrokken bewoners aanwezig zijn die hieraan voldoen,” aldus Rijke. “We spreken niet voor niets van ‘Initiatiefrijk Zwolle’: onze stad kent volop huurders, woningeigenaren, ondernemers, ouders, cliënten en andere (praktijk)deskundigen die kunnen meedenken en meebeslissen over belangrijke besluiten van maatschappelijke instellingen.”
 
GroenLinks is van mening dat de lokale overheid als bewaker van de democratische verhoudingen in de stad bestuurders van maatschappelijke instellingen mag aansporen om meer samenwerking met alle belanghebbenden te organiseren. Daarom overhandigt de partij maandagavond bij de algemene politieke beschouwingen een initiatiefvoorstel in de vorm van een discussienota aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester H.J. Meijer.

Artikel delen: