Van Rijn in Zwolle bij De Nieuwe Praktijk

Zwolle – Per 1 januari 2015 is de hervorming van de langdurige zorg een feit. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nieuwe Wmo en Jeugdwet, de zorgverzekeraars voor de wijkverpleging. De overheveling van rijksverantwoordelijkheden aan de gemeenten brengt de zorg dichter bij mensen. 

 

Om een beeld te krijgen van hoe alle veranderingen uitwerken en welke initiatieven ontstaan in de nieuwe praktijk, gaat staatssecretaris Van Rijn tot eind 2015 in gesprek met verschillende betrokkenen uit de zorg, de iconen van de zorg. Van cliënten tot mantelzorgers en van zorgprofessionals tot bestuurders. Hij doet dat woensdgmiddag in Stadshagen. Met deze serie bezoeken gaat de staatssecretaris op zoek naar overbodige regels en formulieren. Van Rijn wil in beeld krijgen welke administratieve lasten de huidige nieuwe praktijk zouden kunnen belemmeren. De staatssecretaris spreekt tijdens de nieuwe praktijk met iedereen die met zorg en ondersteuning te maken heeft. Het programma bestaat uit verschillende werkbezoeken, gastcolleges en meeloopdagen.

 

Staatssecretaris op huisbezoek bij cliënten 

Tijdens zijn bezoek aan Zwolle bezoekt staatssecretaris Van Rijn twee cliënten die dankzij ondersteuning en aanpassingen aan hun woning thuis kunnen blijven wonen. Hij praat met hen over hoe zij de zorg en ondersteuning ervaren. Vervolgens neemt hij deel aan een tafelgesprek over langer thuis wonen. Hij spreekt onder andere met cliënten, zorgaanbieders, woningbouw en met wethouder Vedelaar.

 

De nieuwe praktijk

Tijdens de nieuwe praktijk staat de nieuwe manier van zorg en ondersteuning organiseren centraal. Wat zijn de wensen van mensen en wat hebben zij nodig? Welke regels belemmeren de nieuwe praktijk? Hoe brengen we de zorg en ondersteuning dichterbij? Daarnaast komen inzichten van zorgverleners aan bod. Wat moet er gebeuren voor meer persoonlijke en kwalitatief betere zorg? Dat weten mensen op de werkvloer het allerbeste.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. jaja….
  Het is nu een grote puinhoop geworden…..
  Het wordt alleen maar partjes maken, kopje koffie drinken, proberen te luisteren en te begrijpen(wat heel erg moeilijk schijnt te zijn ) en daarna zeggen dat het wel anders moet dan hoe het nu gaat en aan het einde van dat “gesprek” zal hij zeggen::: Ik heb verschillende meningen gehoord en en sprak met verschillende mensen en weer wat geleerd en weet nu waar de behoefte aan is…. WE gaan ervoor zorgen dat het beter wordt!!!
  Dat is het!!!

 2. Hervormings-ideetje

  152 directeuren ouderenzorg verdienen meer dan premier Rutte


  FNV Zorg & Welzijn heeft 4 juni de Actiz50 gepresenteerd, een ranglijst van teveelverdieners in de ouderenzorg met een knipoog naar de Quote 500. Hoewel er in de zorg op dit moment flink bezuinigd wordt, wordt er aan de top nog steeds flink geld verdiend. Er zijn dit jaar maar liefst 152 directeuren van een zorginstelling voor ouderenzorg die meer verdienen dan onze minister president, Mark Rutte. FNV bestuurder Gijs van Dijk: ‘Ongehoord.’

  ‘Het CBS meldde onlangs dat afgelopen twee jaar ruim 65.000 zorgmedewerkers hun baan zijn verloren. Daarnaast wordt van veel medewerkers in de thuiszorg gevraagd om een kwart van hun loon in te leveren. Veel ouderen krijgen minder zorg. Dan past het niet dat aan de zorgtop nog steeds zulke hoge salarissen verdiend worden’, aldus Van Dijk.

  Bijna vier ton

  De aanvoerder van de ranglijst van teveelverdieners had afgelopen jaar een totaal inkomen van bijna vier ton. Ook werden er afgelopen jaar hoge ontslagvergoedingen uitgekeerd. De hoogste ontslagvergoeding die werd uitgekeerd bedroeg drie ton. Inmiddels is er een Wet Normering Topinkomens die probeert de salarissen te beteugelen. Door een zeer ruim overgangsregime kunnen dus echter nog steeds 152 zorgdirecteuren meer verdienen dan onze minister president. Daarnaast is de aanscherping van deze wet afgelopen jaar op de valreep door het kabinet met minimaal een jaar vertraagd.

  Grote financiële reserves

  FNV Zorg en Welzijn bekeek de jaarverslagen van ouderenzorginstellingen over 2014. Daarin vallen niet alleen de mega salarissen aan de top op, maar ook valt op dat er nog steeds grote financiële reserves zijn bij zorginstellingen. In totaal hebben ruim 500 bij brancheorganisatie Actiz aangesloten zorginstellingen een eigen vermogen van 4,78 miljard euro. Dat is geld dat als buffer geparkeerd staat en dus niet direct aangewend wordt voor zorgdoeleinden.

  Bekijk hier de Actiz50 – juni 2015 (pdf)
  Volkspetitie

  De FNV is, samen met CNV, op 1 mei een volkspetitie ??Red de Zorg?? gestart. Een van de eisen van deze volkspetitie is dat geld voor zorg, naar zorg moet. Dus niet naar topsalarissen of reserves. Binnen 3 weken tijd tekenende al ruim 300.000 mensen de volkspetitie waaronder prominenten als Humberto Tan, Albert Verlinde, Paul Witteman, Herman Finkers en Arie Boomsma.

  Petitie te ondertekenen op http://www.fnv.nl

Reageer