Pannekoekendijk gaat weer open voor verkeer

Zwolle – De Pannekoekendijk is vanaf vrijdag 12 juni aanstaande weer toegankelijk voor het auto- en fietsverkeer, van en naar de Zwolse binnenstad. De Harm Smeengekade blijft tot medio augustus afgesloten vanwege de reconstructiewerkzaamheden.

pannekoekendijk.jpg

Het reconstructieproject Pannekoekendijk – Harm Smeengekade vordert goed en verloopt volgens planning. Op vrijdag 12 juni aanstaande start aannemer Roelofs met de werkzaamheden van de tweede fase.

Bereikbaarheid
Het wegverkeer richting centrum maakt sinds 2 maart dit jaar gebruik van de tijdelijke rijbaan over het Katwolderplein. Vanaf 12 juni aanstaande gaat dit veranderen. Een deel van de Pannekoekendijk is dan voor het verkeer van en naar het centrum toegankelijk. Het verkeer richting het centrum wordt tijdelijk over de nieuwe busbaan geleid en het verkeer het centrum uit, rijdt over de definitieve rijbaan. Op de Kamperpoortenbrug wordt het verkeer over de andere kant geleid dan nu het geval is. Vanaf 12 juni gaat ook de kruising Pannekoekendijk – Katerdijk weer open voor het verkeer. De meeste bussen worden nog steeds via een andere route geleid. De Harm Smeengekade blijft tot medio augustus afgesloten.

Werkzaamheden
De wegwerkzaamheden van de fase 2 bestaan onder meer uit de aanleg van: de centrumhalte op de Pannekoekendijk, het voetgangersgebied vanaf de Rodetorenbrug en de drijvende steiger. Daarnaast worden bomen aangeplant en rioolwerkzaamheden in de Nachtegaalstraat afgerond. De weginrichting van de Hoogstraat wordt aangepast en een gedeelte van de tijdelijke weg over het Katwolderplein wordt opgebroken.

Meer informatie over het omvangrijke reconstructieproject staat op www.zwolle.nl/pannekoekendijk.

Artikel delen: