Stadsdialoog Zwolle Armoedevrij!

Zwolle – Zwolle moet een stad zijn waarin iedere inwoner meetelt en meedoet, wat je inkomen ook is. Dat is het doel van Zwolle Armoedevrij! Circa vijftig organisaties in de stad hebben zich verbonden aan deze uitdaging. Twee keer per jaar komen zij bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Op vrijdag 12 juni aanstaande vindt de eerstvolgende Stadsdialoog Zwolle Armoedevrij! plaats. Organisaties die willen deelnemen aan de dialoog zijn van harte welkom!

De circa vijftig organisaties leveren al enige jaren, elk vanuit hun eigen achtergrond, een bijdrage aan het verminderen van armoede in de stad. Zwolle kent inmiddels veel lopende en nieuwe initiatieven. Zoals vakanties en een sinterklaasfeest voor mensen met een laag inkomen. Of een nieuw initiatief voor het verstrekken van voedselpakketten. Tijdens de stadsdialoog van komende vrijdag worden dergelijke acties met elkaar besproken. Verbinden en het delen van kennis en ervaringen staat centraal. Op die manier wordt ook meer bekendheid gegeven aan wat er al is of wat er ontstaat in Zwolle rond armoedebestrijding.

De bijeenkomst Zwolle Armoedevrij! vindt plaats van 9.00 tot 13.00 uur op het Stadhuis, Grote Kerkplein 15. Organisaties in Zwolle die een bijdrage willen leveren aan het terugdringen van armoede en sociale uitsluiting, zijn van harte welkom. Wil uw organisatie deelnemen aan de Stadsdialoog? Neemt u dan contact op met de gemeente Zwolle, mevrouw G. Muis, via telefoonnummer (038) 498 2225 of e-mail g.muis@zwolle.nl.

Artikel delen: