RIAGG Zwolle start cursus ‘Grip op je dip’

Iedere jongere zit van tijd tot tijd in een dipje. Meestal gaat dat vanzelf wel weer over. Als dat niet zo is, dan is de kans aanwezig dat iemand echt depressief raakt. Om dit te voorkomen is het  goed om in een vroeg stadium hulp te zoeken. Dat kan in de cursus ‘Grip op je dip’. Binnenkort starten er weer verschillende cursussen in Zwolle en Steenwijk voor jongeren tussen de 14 tot 25 jaar. In de cursus leren jongeren om te gaan met hun stemming.

In de cursus leren jongeren om met hun stemming om te gaan. Jongeren kunnen zichzelf aanmelden of worden aangemeld door iemand uit hun omgeving. Voorafgaand aan deelname vindt een kennismakingsgesprek plaats. Informatie of aanmelding via Cursuscentrum Preventie van RIAGG Zwolle, (038) 426 9 522 of preventie@riaggzwolle.nl.

Tijdens de cursus ontmoeten ze andere jongeren die dezelfde problemen hebben. Dit geeft herkenning en onderlinge steun. Hoewel er soms best over moeilijke onderwerpen gesproken wordt, is het vooral ook een leuke cursus om aan mee te doen. Meer informatie is ook te vinden op www.gripopjedip.nl en www.waaromhebikdat.nl

Artikel delen: