Subsidie Beursvloer Zwolle afgewezen

De fractie van Swollwacht heeft op vrijdag 12 oktober 2007 via een Nieuwsbrief van de Vrijwilligerscentrale Zwolle kennis kunnen nemen van uw afwijzing inzake de subsidieaanvraag t.b.v. het houden van een tweede Beursvloer Zwolle in 2008.

De fractie betreurt dat enorm, temeer daar het de fractie bekend is, dat tijdens deze nagebootste effectenbeurs met heuse aanbieders (80 bedrijven) en vragers (75 maatschappelijke organisaties), op 21 februari 2007veel succesvolle matches werden gesloten. Swollwacht vraagt het college dan ook deze afwijzing in heroverweging te nemen en de subsidie ten bedrage van € 24.000,= alsnog toe te kennen.

Indien het college daar geen gehoor aan wenst te geven, zal Swollwacht het initiatief nemen om tijdens de begrotingsbehandeling hiervoor de benodigde middelen (ad 24.000 euro) vrij te maken, dit middels het indienen van een amendement t.b.v. de begroting 2008.

Maatschappelijk ondernemen was op 21 februari 2007 het thema van de Beursvloer Zwolle. Onderhandelen met gesloten beurzen met de bedoeling de contacten en samenwerking tussen het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties te bevorderen.

Volgens de fractie van Swollwacht heeft deze Beursvloer bewezen, niet zomaar een beurs te zijn, want tijdens de beursvloer zijn ruim 200 deals/matches afgesloten tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Oftewel “SAMEN MAKEN WE DE STAD”!

Enkele voorbeelden:

1.      De Vereniging ZES (Zwols Educatief Speelcentrum) heeft een bedrag van 11.000 euro voor de aanschaf van ontwikkelingsmateriaal voor kinderen met autisme ingezameld d.m.v. de Zwolse Beursvloer.

2.      Ook zijn “goede zaken”gedaan tussen de Librije en de VKS (vereniging Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten).

3.      Ook de RIBW Zwolle heeft er een succesvolle avond gehad. Ze werden er samen met PaRT Zwolle op de kaart gezet.

Redenen temeer waarom de Swollwacht fractie het betreurt, dat het college de aanvraag subsidie voor een tweede Beursvloer Zwolle heeft afgewezen.

De Swollwachtfractie wenst van het College dan ook antwoord c.q verduidelijking te krijgen op de volgende vragen aangaande dit onderwerp.

1.      Wat is de reden, dat de aanvraag voor subsidie voor een tweede Beursvloer wordt afgewezen?

2.      Bent u met ons van mening, dat tijdens de Beursvloer mensen op een makkelijke manier tot elkaar komen?

3.      Bent u tevens met ons van mening, dat dit initiatief goed past in het streven van het credo “Samen maken wij de Stad”?

4.      Is uw college genegen deze afwijzing in heroverweging te nemen en de subsidie ten bedrage van € 24.000,= alsnog toe te kennen?

Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht

 

Freddy Eikelboom, fractievoorzitter Swollwacht.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Als bestuurslid van Sociaal-culturele vereniging Eureka betreur ik de afwijzing van subsidie voor de Beursvloer enorm. Om te beginnen heeft Eureka veel gehad aan de deals die op deze avond zijn gesloten met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Verder was de Beursvloer voor mij persoonlijk een zeer indrukwekkende samenkomst van mensen die belangeloos maatschappelijke waarde willen toevoegen aan een menselijk Zwolle. En dan bedoel ik niet alleen de talloze vrijwilligersorganisaties. Ook het bedrijfsleven heeft hier een gouden kans optimaal benut. Ze hebben bewezen dat ze meer zijn dan starre verzamelaars van geld en bonussen.

    In mijn optiek moet de Beursvloer alsnog doorgang krijgen. En de kans krijgen zich verder te ontwikkelen.

    Het kan een instrument worden dat bewijst dat deze kapitalistische maatschappij ook op het sociale vlak zijn geloofwaardigheid niet verliest.

  2. Ik ben het met Mike eens dat de gemeente nog eens goed moet nadenken of de Beursvloer niet toch kan doorgaan. Een goed gesprek kan wonderen doen!

Reageer