Congres over zorg en identiteit

Zwolle – ‘Zorg en identiteit,  verleden tijd!?’ Onder dit thema organiseren de Gemeenschapskringen van het Diaconaal Platform Zwolle, de Actuele Moderne Devotie Beweging en Andre Groenewegen (in het dagelijks leven werkzaam bij Lelie zorggroep), voor het tweede achtereenvolgende jaar een congres over zorg en identiteit. Tijdens dit middagcongres zal de nadruk liggen op de positie van identiteit in de sociale wijkteams en in de participatiesamenleving.

 

Stelling over de kanteling in de zorg : De kanteling in de Zorg heeft de Zorg meer geliberaliseerd. De client/patient is klant en koning en voert met de verzekeraars de regie, zij bepalen.  Gevolg een overdosis administratieve handelingen voor zorgorganisaties. Ook voor dit jaar hebben landelijke politici toegezegd  van de partij te willen zijn. Naast zorgwoordvoerders van de ChristenUnie (Carla Dik) en SGP (Kees van der Staaij), zijn ook de woordvoerders van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid (PvdA)en het CDA uitgenodigd een bijdrage te leveren aan dit congres.

Daarnaast zal ook  dr. ir. Marja Jager,  lector Samenlevingsvraagstukken aan de Academie Social Work en Theologie, van de Gereformeerde Hogeschool Viaa, een bijdrage leveren evenals haar CHE collega, dr. Simon Polinder. Verder zal NPV bestuurder Esmee Wiegman de veranderingen, wat betreft zorg en identiteit, voor de patienten beschrijven.

 

Tijdens dit congres – dat bedoeld is voor zorgverleners, leidinggevenden en bestuurders van zorginstellingen, kerken en politieke partijen – wordt dieper in gegaan op de functie van de sociale wijkteams als een belangrijke toeleverancier van de zorg.  Een van de vragen is hoeverre identiteitszorg geborgd is in de wijkteams? Onderzoek geeft aan dat dit maar mondjesmaat het geval is. Betekent dit dan de doodsteek voor identiteitszorg? Wat kunnen de kerken nog betekenen en de landelijke politiek als het om specifieke wensen van cliënten gaat?

 

Een vraag van heel andere orde is hoe er wordt samengewerkt in christelijk zorgland. Ontdekken ze elkaar als identiteitsdragers of denken ze dat die samenwerking zo’n vaart niet loopt? De verwachting is dat gemeenten op den duur geen zaken meer doen met grote aantallen zorgaanbieders. De vraag is dan niet meer of er moet worden samengewerkt, maar wanneer we gaan samenwerken en… met wie.

 

 Het identiteitscongres is op 19 juni in de Koningskerk in Zwolle start om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) dagvoorzitter is Mink de Vries van het Diaconaal Platform en de Moderne Devotie. Deelname aan het congres kost vijf euro, te voldoen bij de ingang. Bezoekers dienen zich van te voren op te geven. Dat kan via het e-mail  adres devriesvrolijk@tiscali.nl . Tijdens het congres wordt er een collecte gehouden.

Artikel delen: