Zilveren anjer voor Hib Anninga

Zwolle –  In 2015 bestaat het Prins Bernhard Cultuurfonds 75 jaar. Ter gelegenheid hiervan verscheen op 16 juni het boek Een mecenas van belang. 75 jaar Prins Bernhard Cultuurfonds en de impact van cultuurfinanciering. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander nam bij de uitreiking van de Zilveren Anjers 2015 het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. Zwollenaar Hib Anninga was een van de personen die dinsdagmioddag een zilveren anjer uitgreikt kreeg. Hib Anninga (1940) kreeg dat voor zijn rol als moderne mecenas. Hij bouwde een boerenbedrijf en de omliggende weides om tot een beeldentuin.

zilveren_anjer.jpg 

Op de foto v.l.n.r. Alexander Rinnooy Kan (voorzitter Cultuurfonds), Millicent Smeets-Muskus (Zilveren Anjer drager 2015), Prinses Beatrix, Koning Willem-Alexander, Herman Lubberding (Zilveren Anjer drager 2015), Hib Anninga (Zilveren Anjer drager 2015), Adriana Esmeijer (directeur Cultuurfonds). Foto: Sander Stoepker.

Auteurs Gert-Jan Johannes en Arno Neele geven een historisch overzicht van de lotgevallen van het Prins Bernhard Cultuurfonds als breed georiënteerde cultuurfinancier. Daarmee biedt dit boek ook een indruk van de verrassende rijkdom en veelzijdigheid van de Nederlandse cultuur, en van de veranderingen die zich de afgelopen 75 jaar hebben voorgedaan in het culturele landschap. Impact van het fonds Daarnaast besteden de auteurs veel aandacht aan een vraag die in de recente periode van bezuinigingen steeds urgenter werd, niet alleen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds maar voor de hele filantropische en culturele sector: wat is het belang (de impact) van onze activiteiten? 

Een mecenas van belang biedt hiermee inzicht in de geschiedenis van een cultuurfinancier en zijn invloed op cultuur en filantropie in Nederland.
 
Vanwege het 75 jarig bestaan lanceerde het Cultuurfonds ook een speciale tijdlijn. Hier is het werk van het Cultuurfonds in beeld en geluid te zien. www.cultuurfonds.nl/tijdlijn
‘Spirtfirefonds’ 
In 1940 werd het Prins Bernhard Cultuurfonds opgericht als ‘Spitfirefonds’ om geld in te zamelen voor de strijd van de geallieerden tegen de Duitsers. Na de oorlog maakte het fonds een doorstart en steunde het al gauw duizenden culturele activiteiten per jaar. Later ging het zich ook richten op natuurbehoud en in recente jaren ontwikkelde het Cultuurfonds nieuwe geefvormen, verstrekt het adviezen over mecenaat en stimuleert het fonds de zelfwerkzaamheid en ondernemerschap in de culturele sector.
Artikel delen: