Fietsenkelder en fietsflat bij station Zwolle

Zwolle – Een grote fietsenkelder onder het stationsplein aan de noordzijde en een transparante fietsflat aan de zuidkant van het station zijn volgens de gemeente, NS en ProRail de beste oplossing om het groeiende aantal fietsen bij het station op te vangen. Daarvoor moet echter nog wel extra geld gevonden worden. Dit staat in de ambitie voor het fietsparkeren in de Spoorzone die Burgemeester en Wethouders vandaag hebben vastgesteld.

 

schermafbeelding_2015-06-16_om_17.52.46.png 

 

Momenteel zijn er bijna 7000 stallingsplekken beschikbaar op straatniveau en in de fietsenkelders aan de Westerlaan en de Hanzelaan. De komende jaren groeit het aantal fietsers naar verwachting verder tot circa 12.000 in 2030. Samen met de spoorse partijen én met belanghebbenden en bewoners heeft de gemeente onderzocht hoe de de ambities voor het fietsparkeren in de Spoorzone het beste vorm kunnen krijgen. Het is de bedoeling de huidige fietsenkelder aan de Westerlaan uit te breiden met een nieuwe ondergrondse stalling onder het stationsplein. Met de bouw daarvan kan begonnen worden in 2018, als het nieuwe busperron aan de zuidzijde in gebruik is genomen. Daarnaast zijn ook extra plekken aan de Oosterlaan en Westerlaan nodig. Voor de zuidzijde gaat de voorkeur uit naar een transparante fietsflat direct naast de nieuwe stationstunnel, als meerlaagse, veilige oplossing.

Om deze ambities mogelijk te maken is wel nog extra financiering nodig bovenop het geld dat de raad in 2013 beschikbaar heeft gesteld voor het fietsparkeren in de Spoorzone. Het totale eindbeeld wordt nu eerst voorgelegd aan het ministerie van IenM. Als dat ermee instemt wordt het plan verder uitgewerkt en een aanvraag ingediend bij het ministerie om voor 50% bij te dragen in de kosten.  

 

Eind 2015 zullen Burgemeester en Wethouders de raad een voorstel voorleggen voor de financiering. Daar hoort dan ook een voorstel bij voor de exploitatie van de nieuwe fietsenstallingen.

 

Het eindbeeld is in overleg met NS, ProRail en de provincie Overijssel opgesteld. Het past in de ambities van de partijen om de voorzieningen op en rond het station verder op orde te brengen voor de toekomst en tegelijk de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. 

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Yep, mee eens! Fietsflat; mooi idee in het kader van Zwolle Fietsstad ook. Nu nog wel even de brug met de ideetjes over ‘fietssnelwegen’ maken vind ik. Was een eerder topicje hier. Dat ging over mogelijke fietssnelwegen vanaf staphorst naar zwolle en van dalfsen ook.
  Stel je toch eens voor dat Zwolle daarmee een internationale primeur kan maken…  ⚠️ Meld

 2. Ik zou graag willen weten waarop de getallen over toekomstige fietsaantallen zijn gebaseerd. Ik kan nergens vinden hoeveel passagiers er met de trein in Zwolle aankomen en uitstappen/instappen. De laatste cijfers op de CBS-site en andere sites dateren uit 2009. Wel heb ik ergens gevonden dat in het algemeen zo’n 45% van de in/uitstappers op de fiets stapt.

  Ik hoop dat de fietsflat zo gebouwd wordt, dat uitbreiding mogelijk is.


  ⚠️ Meld

 3. @Hikstad:
  Wat voor primeur bedoel je precies?
  Fietssnelwegen hebben we al meerdere van in Nederland liggen, zoals de F35 richting Twente.
  Het fietspad over de nieuwe spoorbrug is ook onderdeel van een deels nog aan te leggen fietssnelweg.


  ⚠️ Meld

 4. Ook mooi voor die jongens die er nu zitten en o.a. door asociale terug brengers van leenfietsen in de maling worden genomen.
  Bijvoorbeeld terugbrengen met de ketting er af…en gewoon nixxx zeggen.
  Of de leenfiets ergens terugproppen…weg is weg ik moet de trein halen en een ander ziet maar hoe hij/zij deze nogal vast gestalde
  fiets eruit krijgt

  Hoop en verwacht dat dat straks niet meer gaat lukken in zo’n mooie accomodatie.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.