Plan voor nieuw schoolgebouw op ‘De Tippe’

Zwolle – Sinds een aantal jaren wordt er tussen schoolbestuur VGPO Accretio en de gemeente Zwolle gesproken over het sterk groeiend aantal leerlingen op basisschool De Sprankel en de beperkte ruimte in het huidige schoolgebouw. De gemeente heeft het bestuur toestemming verleend om op locatie ‘De Tippe’ in Stadshagen een nieuwe school te bouwen. Het bouwproces is in voorbereiding en Accretio hoopt in 2017 het nieuw schoolgebouw te kunnen openen. Tot die tijd zal de nieuwe gereformeerde school vanaf augustus 2015 gevestigd worden op een tijdelijke (nood)locatie, te weten aan de Overtoom, vlak bij het winkelcentrum. 

 

Nadat in 2009 de nieuwbouwlocatie ‘De Sprankel’ werd geopend, bleek al snel dat het schoolgebouw te klein was voor het aantal leerlingen. Momenteel telt de school ruim 500 leerlingen verdeeld over 21 groepen. Op basis van populatiecijfers wordt verwacht dat de school de komende jaren blijft groeien. Het huidige schoolgebouw van De Sprankel biedt ruimte voor 15 lokalen. Om een oplossing te vinden voor deze huisvestingsproblematiek heeft het bestuur van de school, vereniging voor gereformeerd onderwijs Accretio, verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente. In 2014 kwamen gemeente en bestuur overeen een nieuwe school te bouwen op locatie ‘De Tippe’, vlak bij de fietstunnel naar Westenholte.

Eind 2014 heeft De Sprankel alle ouders geïnformeerd over de nieuwbouwplannen in het gebied De Tippe. Een nieuwe school in het gebied ‘De Tippe’ is gunstig vanwege de spreiding van scholen in Stadshagen en vanwege omliggende gebieden als Westenholte en ‘s Heerenbroek. 

 

De Sprankel zal met ingang van het nieuwe schooljaar gesplitst worden in twee scholen. De nieuwe school zal tijdelijk gehuisvest worden op locatie ‘de Overtoom’. Maandag 17 augustus 2015, de eerste dag van het nieuwe schooljaar, start een deel van de huidige leerlingen en een aantal nieuwe leerlingen op noodlocatie ‘de Overtoom’. De splitsing is bepaald op basis van geografische wijkindeling. Voordat deze splitsing tot stand kwam, heeft de school hierover diverse gesprekken met de schoolraad gevoerd. 

 

Accretio heeft een voorkeur voor scholen met een omvang van ongeveer 250 leerlingen, met een zichtbare leiding en korte communicatielijnen tussen alle betrokkenen. Op die manier komt de vorming als leergemeenschap beter tot zijn recht en dat komt het onderwijs aan de kinderen ten goede. Door de grootte kan De Sprankel dit nu onvoldoende  realiseren. De grootte werkt zelfs belemmerend. De hoeveelheid parallelklassen (meerdere groepen 1, 2, 3 etc.) heeft bijvoorbeeld als gevolg dat er strakke roosters gehanteerd worden voor het gebruik van diverse ruimtes als plein, leerplein en speellokaal. Ook wordt de verbinding met de bovenbouw als gemis ervaren (deze is nu al een aantal jaren gevestigd in noodlocatie aan de Oude Wetering). Het splitsen van de school komt ten goede aan het geven van nog beter bijbelgetrouw onderwijs aan kinderen dan dat ze nu kunnen doen vanwege de beperkingen door het gebouw.

 

Doomijn
De nieuwe school op locatie ‘De Tippe’ (tijdelijke locatie ‘de Overtoom’) wordt een Integraal Kindcentrum (IKC), in samenwerking met Doomijn die christelijke kinderopvang zal bieden. Het Kindcentrum biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 0 – 12 jaar. Net als De Sprankel zal de nieuwe school, die nog een eigen naam moet krijgen, een gereformeerde school zijn waar bijbelgetrouw onderwijs wordt gegeven. 

Artikel delen: