Stofzuigerschip maakt geulen bij IJssel op diepte

Zwolle – Om de nevengeulen langs de IJssel bij Schelle-Oldeneel (Zwolle-Zuid) op diepte te graven, vaart er momenteel een zogeheten zandzuiger door de uiterwaarden. Daarmee worden de graafwerkzaamheden van de graafmachines nu voortgezet op het water. In totaal wordt bij de Uiterwaardvergraving Schelle en Oldeneler Buitenwaarden 1,3 miljoen kuub grond afgegraven. Voor zo’n 400.000 kuub hiervan wordt de zandzuiger ingezet. Het zand wordt gebruikt om een voormalige zandwinput in het gebied ondieper te maken Een grote persleiding transporteert het zand vanaf de zandzuiger naar de zandwinput.

zandzuiger1.jpg

De zandzuiger werkt eerst in het gebied ten zuiden van spoorbrug De Hanzeboog. In een later stadium zal het ook de geul onder de spoorbrug door en aan de noordkant van de spoorbrug op diepte maken. Een zandzuiger is een schip uitgerust om zand en klei letterlijk van waterbodems op te zuigen. Zo worden dit soort schepen ingezet voor het uitdiepen van rivieren, van riviermondingen, van stroomgeulen en voor het graven van havens en kanalen. De zuiger zelf heeft geen aandrijving, maar verplaatst zich langs kabels die met ankers in de oevers op hun plaats worden gehouden. Langs deze kabels verplaatst de zuiger zich als een waaier van links naar rechts en van voor naar achteren door het water. Met daarachter de persleiding die als een lange drijvende staart het zand afvoert naar de zandwinput.

zuigermond.jpg

zandzuiger.jpg

De zandzuiger wordt ingezet binnen het project Ruimte voor de Rivier Zwolle. Hiermee wordt de komende jaren hard gewerkt aan de waterveiligheid van de stad. Naast het bouwen van een nieuwe dijk bij Westenholte (in de buurtschap Spoolde) worden ten zuidwesten van de stad twee zogeheten ‘nevengeulen’ aangelegd. Deze geulen kunnen extra hoeveelheden water op een veilige manier afvoeren. De werking hiervan is vergelijkbaar met die van spitsstroken langs snelwegen. De werkzaamheden in Zwolle worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Van den Biggelaar/Ploegam in opdracht van het Waterschap Groot Salland.

Niet alleen de IJssel, ook de anderen Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Meer informatie over Ruimte voor de Rivier is te vinden op www.wgs.nl/ruimtevoorderivier .

Artikel delen: