Arnoud Jansen geneesheer-directeur Dimence

Zwolle – De Dimence Groep benoemt psychiater Arnoud Jansen per 1 juli tot geneesheer-directeur. Arnoud Jansen is momenteel werkzaam voor de Dimence Groep in de functie van regiodirecteur zorg van stichting Dimence.

Jansen neemt de rol van geneesheer-directeur over van RvB-lid Herma van der Wal. Met de ophanden zijnde Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) wordt er een andere invulling van de rol van geneesheer-directeur verwacht. Daarmee is het beleggen van deze rol binnen de raad van bestuur niet meer voor de hand liggend. Een geneesheer-directeur is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verlening van verplichte zorg onder de BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) aan patiënten. Een belangrijk onderdeel van deze rol is het intern bespreekbaar maken van zaken die van belang zijn voor goede zorgverlening. De functie wordt binnen de Dimence Groep centraal gepositioneerd waarbij de geneesheer-directeur deze rol voor alle stichtingen vervult.

De Dimence Groep verwacht dat Arnoud Jansen op een uitstekende manier invulling kan geven aan de gezaghebbende rol van geneesheer-directeur. Hij gaat de organisatie ook voorbereiden op de Wet Verplichte GGZ. Zijn jarenlange ervaring als psychiater en directeur zorg en bekendheid met de organisatie maken hem bij uitstek geschikt voor deze functie.

Artikel delen: