Verbetering Gasthuisplein

Zwolle – Vanwege de slechte uitstraling en onduidelijke profilering is het Gasthuisplein aan verbetering toe. Door een groep belanghebbenden bestaande uit ondernemers, eigenaren en bewoners is een visie opgesteld. Deze visie vormt de basis voor een nieuw ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. Voordat een verdere uitwerking plaats vindt wordt de gemeenteraad gevraagd kaders te stellen. De visie is vertaald in een set doelen en criteria. Alle oplossingen die bijdragen aan de doelstellingen en voldoen aan de criteria zijn acceptabel. De oplossingen worden uitgewerkt in co-creatie met de belanghebbenden.

Het is belangrijk om samen op zoek te gaan naar de identiteit van het Gasthuisplein en de aanwezige creativiteit maximaal te benutten. Er worden wel bij enkele onderwerpen vraagtekens gezet. Komen er wel genoeg fietsparkeerplekken, wordt de auto helemaal uitgebannen en hoe zit het met de groene uitstraling? Verder maakt men zich zorgen over de gevolgen van het vertrek van de bioscoop. Daarnaast worden een groot aantal suggesties gedaan. Genoemd worden interactieve lantarenpalen, een waterpartij en een kiosk. Verder wordt er aandacht gevraagd voor de straten en stegen die toegang geven tot het Gasthuisplein.

Wat de auto betreft pleit een van de raadsfracties voor enkele ‘stop en shop’ plekken om de automobilist en ondernemers ter wille te zijn. Wethouder Van As zegt dat dergelijke parkeerplaatsen niet gepland zijn. Ze zijn er nu niet en de initiatiefnemers hebben er ook niet om gevraagd. De autoverkeer moet zo veel mogelijk worden ontmoedigd. Bekeken zal worden of het instellen van eenrichtingsverkeer mogelijk is en kan bijdragen aan het autoluw maken. 

Wat het aantal fietspakeerplekken betreft stelt de wethouder dat uit telling blijkt dat op piekmomenten behoefte is aan 400 plekken. Meer is niet nodig en ook niet wenselijk, omdat er anders te weinig ruimte over blijft voor andere functies. Naast de officiële parkeerplekken blijft het mogelijk om de fiets neer te zetten, mits dit geen overlast geeft. De wethouder geeft aan dat er in de inrichting gezocht wordt naar zo veel mogelijk flexibiliteit. Mocht de situatie veranderen door bijvoorbeeld het vertrek van de bioscoop of nieuwe opgaven voortvloeiend uit de nog vast te stellen integrale visie op de binnenstad, dan is de inrichting snel aan te passen. Aan het eind van de bespreking wordt de nota rijp voor besluitvorming in de raad geacht. Om al komende periode verdere stappen te zetten is het gewenst om nog voor de zomer een besluit te nemen, daarom wordt besloten dat de beslisnota wordt toegevoegd aan de agenda van de besluitvormingsronde van maandag 29 juni.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. De enige juiste ‘waterpartij’ is het openleggen van de Grote AA en er knusse terrasjes aan maken, een andere optie is er volgens mij niet. Kijk naar de ‘oplossingen’ op de Melkmarkt en bij de watertrap om de oude gracht zichtbaar te maken, komt allemaal totaal niet tot z’n recht.

    Het Gasthuisplein heeft nog één mooie kant, de kant van de Kroon is grotendeels naar de Filistijnen geholpen in het verleden, dus er moet hier rigoureus worden gehandeld, of het is allemaal weer in de marge en daar schiet je helemaal niets mee op.


    ⚠️ Meld

  2. Die grote beuk weghalen en overal terras van maken. Bier, wijn en frisdrank gewoon 5 euro per gals van maken net zoals de koffie. En een broodje op de hoek voor 8 euro.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.