PvdD wil ambitieuzer klimaatbeleid provincie

Zwolle – De Partij voor de Dieren vraagt woensdag in de vergadering van Provinciale Staten in een motie om een veel verdergaande ambitie van de provincie om klimaatverandering tegen te gaan dan nu het geval is. 

Aanleiding is de uitspraak van de rechter in Den Haag vorige week dat de Nederlandse Staat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 25 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau in 1990. De zaak was aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda. De rechter heeft bepaald dat de overheid nalatig is in haar handelen om toekomstige generaties te beschermen. "Berusten in geringere reductie is onrechtmatig ten opzichte van Urgenda", zei de rechter. De Partij voor de Dieren is zeer verheugd met deze uitspraak.

De Partij voor de Dieren roept de provincie op om een veel ambitieuzer klimaatbeleid te gaan voeren. Zo wil de partij dat de provincie inzet op het verminderen van de veehouderij, omdat de veehouderij een grote bijdrage levert aan de klimaatverandering. Wereldwijd produceert deze sector meer broeikasgassen dan al het verkeer en vervoer samen.

Verder wil de partij concrete maatregelen, zoals ruim baan geven aan initiatieven voor opwekking van schone energie door particulieren, het tempo van isolerende maatregelen in bestaande bouw versnellen en een integraal transitieplan opstellen om de verduurzaming van de energieproductie en de besparing van het energiegebruik richting te geven.

Fractievoorzitter Van Dijk: “Klimaatverandering is hét probleem van deze tijd. Er is een omslag nodig in het denken. Een fossielvrije samenleving, minder dieren in de veehouderij en lager grondstoffenverbruik zijn pure noodzaak.”

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Wel, het klimaat verandert voortdurend. Dat staat vast. Soms deed de planeet dat, of een meteoor wellicht. Nu gaat ’t veranderen door ons.
    We kunnen proberen te bedenken hoe we de verandering een beetje kunnen uitstellen. Maarja, de trend; de aarde krioelt van de mensen. En dat neemt toe. En blijft toenemen. ’t is misschien beter om te bedenken hoe met de verandering om te gaan, in plaats van te proberen het tij te keren.    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.