GL: aandacht voor zorg aan verwarde personen

Zwolle – Maandagavond 29 juni besluit de gemeenteraad over het integrale veiligheidsbeleid voor de komende jaren. In het debat dat daarover eind mei al was, vroeg GroenLinks woordvoerder Remko de Paus aandacht voor verwarde personen. GL krijgt voor een motie steun van het CDA.

In de veiligheidsvisie staat dat de politie een stijging ziet van mensen met een psychsiche problemen, die op straat voor overlast zorgen. De Paus: "Uiteraard is het niet prettig om op straat geconfronteerd te worden met verwarde mensen, maar voor de personen in kwestie is goede zorg nodig, geen plek in een cel. Uit recente publicaties blijkt het steeds lastiger te worden goede hulp te krijgen in de GGZ. Huisartsen luidden daarover onlangs de noodklok: zij kunnen steeds slechter mensen doorverwijzen en helpen noodgedwongen dan maar zelf hun patiënten. Met deze motie roepen we het college op te komen met een plan voor de zorg aan verwarde personen."

"Dit plan moet een analyse van de problemen bevatten van alle betrokken partijen (o.a. politie, GGZ, sociale wijkteams) en een voorstel voor oplossingen, waarbij de kennis en ervaring van ervaringsdeskundigen nauw wordt betrokken en waarvan nadrukkelijk ook preventieve maatregelen onderdeel uit maken."

Motie:

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 29 juni 2015, Gehoord de beraadslagingen over de Veiligheidsvisie 2015 – 2018;

Constaterende dat
 In de integrale veiligheidsvisie 2015 – 2018 benoemd wordt dat: Politie en justitie steeds meer te maken krijgen met mensen met psychische problemen die zorgen voor overlast. Het is aannemelijk dat de ingezette bezuinigen in de (geestelijke) gezondheidszorg hiervan een belangrijke oorzaak zijn. Hierdoor zal het aantal verwarde personen in wijken en buurten waarschijnlijk toenemen;
 Landelijk het aantal meldingen van overlast door verwarde mensen al enkele jaren sterk stijgt1;
 De politie deze personen lang niet altijd kan helpen. Ze hebben zorg nodig2;
 De raad op 15 juni 2015 in de PPN heeft vastgelegd dat, ook na bezuinigingen, de
nodige zorg, ondersteuning en/ of begeleiding op een aanvaardbaar niveau blijft;

Overwegende dat
 Het onwenselijk is als het aantal mensen met psychische problemen in wijken en buurten in Zwolle toeneemt, zowel voor de personen zelf als hun omgeving;
 Grote lokale bezuinigingen op de GGZ-hulp, bovenop de bezuinigingen van het Rijk, onwenselijk zijn;
 Om te komen tot adequate oplossingen er wellicht op onderdelen zelfs een tandje bij moet.

Roept het college op
Bij de voorstellen voor bezuinigingen in het sociaal domein, voor de GGZ te komen met een analyse hoe de zorg aan verwarde personen het beste vorm kan krijgen, waarin
1. Eenanalysedoorallebetrokkenpartijen(o.a.politie,GGZ,socialewijkteams)van de problematiek: omvang en oorzaken;

2. Eenvoorstelvooroplossingen,waarbijdekennisenervaringvan ervaringsdeskundigen nauw wordt betrokken en waarvan nadrukkelijk ook preventieve maatregelen onderdeel uit maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Remko de Paus, Michiel van Harten, GroenLinks
Martijn van der Veen, CDA 

Artikel delen:
Reacties 6
 1. En wat doen we met de uitgeprocedeerde asielzoekers ( illegalen) ook vaak verward op straat, soms al meer dan 10 jaar… Zij krijgen geen zorg, maar veroorzaken wel veel overlast, ze hebben toch niks te verliezen..


  ⚠️ Meld

 2. Misschien ook eens kijken naar de diagnose stellers?
  Met de komst van veel vrijgevestigde psychologen en psychiaters wordt er met gemak een zware diagnose gesteld waardoor er voor “lichte” psychologische zorg te zwaar wordt ingezet.
  Dit drukt op het budget waardoor de ggz te duur wordt en het geld meter gebruikt kan worden voor de langdurige psychische zorg die dat echt behoeven.


  ⚠️ Meld

 3. Helemaal eens met BR! Dank je!
  Tja Oorzaak & Gevolg ja>>>
  Bezuinig maar weg de Psychische Opvang van onze Kwetsbare Medemensen in de Samenleving!
  NA Griekenland dus , (14 Miljard van NL gekregen!!)
  Heeft Nederland het Hoogste ZELFMOORD-Cijfer van Europa!
  En wat kost de Psychologische Begeleiding van deze HULP-Behoevende
  Medemensen??? Nog Geen 10 miljoen? Hooguit 50?
  BESCHAMEND POLITICI!!!
  Wie Wil Mede aansprakelijk zijn voor deze Zelfmoorden…?
  Wie is in de war? de dakloze op straat, of de z.g Verzorgings-staat?
  Rutte beleid=>> Participatie , of wel Ieder voor Zich, en God voor de Zelfmoordenaars!


  ⚠️ Meld

 4. Belangrijk punt van GL.
  Ze hebben nu echter wel kritiek op hun eigen beleid:
  Landelijk behoren ze tot de destructieve coalitie van Rutte en z’n bende, en hebben ze ingestemd met de onterechte forse bezuinigingen in de zorg.
  Ook de geestelijke gezondheidszorg is hiervan flink de dupe, waardoor mensen die absoluut deze specifieke zorg nodig hebben, deze niet krijgen.
  En dan lees ik kort geleden dat Rutte geen idee heeft waarom er steeds meer verwarde personen op straat lopen?
  Ik adviseer GL in gesprek te gaan met hun landelijke afdeling en de meningen te stroomlijnen.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.