PEC Zwolle United maakt goede doelen bekend

Zwolle – Afgelopen zaterdag werd de open dag bij PEC Zwolle aangegrepen door PEC Zwolle United, de maatschappelijke tak van de club, om haar nieuwe goede doelen bekend te maken. Na het Ronald McDonald Huis Zwolle en de Groene Wens Boot krijgen een tweetal andere organisaties de mogelijkheid geboden om hun naamsbekendheid te vergroten door een samenwerking met PEC Zwolle United.

peczwolle.jpg

Foto: Henry Dijkman

De komende twee seizoen zijn dit Stichting Present en Stichting ‘Schipper mag ik ook eens varen’. De logo’s van betreffende organisaties prijken inmiddels op het nieuwe wedstrijdshirt van PEC Zwolle; zo staat Present op de mouw van het thuis-shirt en ‘Schipper mag ik ook eens varen’ op het uit-shirt. Het gaat dus niet om financiële ondersteuning, maar het bieden van een platform om meer bekendheid te genereren. Naast de logovermelding op het shirt, krijgt men de beschikking over een aantal seizoenpassen om rondom de wedstrijden te netwerken en wordener met PEC Zwolle United gezamenlijke activiteiten ontwikkeld.

Op de open dag werden Present en ‘Schipper mag ik ook eens varen’ door Gea Luttels van PEC Zwolle United van harte welkom geheten en kregen ze de gelegenheid om zich direct aan een groot publiek te presenteren. Beide nieuwe doelen zijn erg blij met de samenwerking.
Elsje Goudzwaard, coördinator bij Stichting Present Zwolle: “In ons jubileumjaar 2013 werd Ron Jans ambassadeur van Present, daar waren we natuurlijk erg trots op en blij mee. Dat we nu ook op de shirts terecht komen als één van de goede doelen van PEC Zwolle, vinden we echt een enorme eer!” Jan-Paul Bakker, bestuursvoorzitter van ‘Schipper mag ik ook eens varen’, ziet een vaartocht met de selectie van PEC Zwolle door de Zwolse stadsgrachten wel zitten. “Wij zijn een Zwols initiatief en zijn blij met deze match en verheugen ons op een mooi een-tweetje de komende twee jaar.

Stichting Present
Stichting Present Zwolle bemiddelt groepen vrijwilligers die zich een dag of langer voor anderen willen inzetten voor mensen zonder netwerk/geld/gezondheid. Zo helpen groepen studenten een tienermoeder verhuizen, bakken collega’s van een bedrijf koekjes met dementerende ouderen en brengt een groep buren maandelijks een gezond boodschappenpakket bij een alleenstaande moeder en haar zwaar autistische zoon, die van de Voedselbank leven.

Present vraagt groepen vrijwilligers wat ze leuk vinden om te doen en wanneer ze tijd hebben. Daarna zet Present dit aanbod uit bij de maatschappelijke organisaties in de stad, zodat de projecten ook zorgvuldig begeleid worden door hulpverleners. Present zoekt dus geen groep bij een hulpvraag, maar werkt andersom en deze omgekeerde werkwijze blijkt een succes! In 2003 startte Present in Zwolle met 3 vrijwilligersgroepen, in 2013 waren dit er al 333! Hiermee wordt de visie van Present zichtbaar: steeds meer mensen bewust maken dat omzien naar elkaar vanzelfsprekend is. En dat het bovendien ook leuk is, omdat je het op jouw moment, jouw tijd en vanuit jouw talent kunt doen.

Schipper mag ik ook eens varen
Genieten van een heerlijke meerdaagse vaartocht op het water. Voor veel mensen met een beperking is zo’n korte vakantie niet weggelegd. Daar wil de stichting ‘Schipper Mag Ik Ook Eens Varen’ verandering in brengen! Deze groep enthousiastelingen heeft alle hens aan dek gezet en een voormalig vrachtschip gekocht.Het schip wordt in 2015-2016 aangepast en geschikt gemaakt worden voor mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

De stichting zet zich in om maatschappelijke deelname, integratie en emancipatie van deze mensen te bevorderen. Het doel is een belangrijke bijdrage te leveren aan het terugdringen van het isolement waarin velen zich bevinden. Onder hen zijn ook vaak familieleden en verzorgers.

Voor de realisatie van de verbouw van het schip en het realiseren van de vaarvakanties zijn veel middelen nodig. We hopen dat de naamsbekendheid van PEC Zwolle in Nederland, ons nog meer op de kaart gaat zetten om deze middelen aan te trekken. We liggen al aardig op koers, maar ook wij hebben de “punten” hard nodig om een goed (vaar)seizoen te kunnen realiseren.

Artikel delen: